Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na projekty zamerané na zavádzanie inovatívnych technológií v priemysle a službách


Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na projekty zamerané na zavádzanie inovatívnych technológií v priemysle a službách

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila v januári 2012 štyri semináre pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách. »» 25.1.2012


Konferencia Energetický audit v praxi II


Konferencia Energetický audit v praxi II

Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje konferenciu Energetický audit v praxi, ktorá sa uskutoční 8. - 9. 3.  2012 v Hoteli Turiec v Martine. V súčasnosti je kapacita tohto podujatia naplnená. Zaregistrovať sa môžete na čakaciu listinu. »» 13.2.2012


ENEF 2012: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov energie


ENEF 2012: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov energie

10. ročník medzinárodnej konferencie ENEF 2012 sa bude venovať téme Udržateľné využívanie energetických zdrojov energie na národnej a regionálnej. Podujatie sa uskutoční 16. - 18. októbra 2012 v hoteli Lux v Banskej Bystrici. »» 11.9.2012


Stretnutie európskych klastrov v Bratislave


Stretnutie európskych klastrov v Bratislave

Prvé stretnutie zástupcov európskych klastrov sa uskutoční 6. a 7 .3. 2012 v Bratislave. Podujatie Slovak cluster matchmaking roadshow pripravila SIEA v rámci projektu ClusterCOOP zameraného na zlepšenie podmienok pre efektívnu, nadnárodnú, klastrovú spoluprácu v krajinách strednej Európy. »» 9.2.2012


Národný informačný deň 2012: Inteligentná energia – Európa


Národný informačný deň 2012: Inteligentná energia – Európa

SIEA, v spolupráci s MH SR, usporiadala 3. februára 2012 Národný informačný deň ku komunitárnemu programu Inteligentná energia – Európa II (IEE II), 2007 – 2013. V rámci novo zverejnenej výzvy Európskej komisie sa môžu záujemcovia do 8. mája 2012 uchádzať o financie v indikatívnej výške 72 miliónov €. »» 8.2.2012


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - elektrina


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - elektrina

Skúšky na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike v odbore výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a výroba elektriny z jadrového paliva sa uskutočnia  dňa 23. marca 2012 (piatok) o 8:30 v budove SIEA v Bratislave. »» 8.2.2012


Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101


Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 1. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP/LSKxP - 1101. »» 1.2.2012


Zverejnenie dodatku č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce


Zverejnenie dodatku č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce

Dňa 25. januára 2012 nadobudol platnosť a účinnosť  Dodatok č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis), DM - 5/2008, zverejnením v Obchodnom vestníku č. 17/2012. »» 25.1.2012


Prezentácie zo semináru Monitorovanie spotreby energie – prvý krok k energetickej efektívnosti


Prezentácie zo semináru Monitorovanie spotreby energie – prvý krok k energetickej efektívnosti

Ako úsporne narába štát s energiou a koľko priemerne investoval do zatepľovania budov v prepočte na ušetrenú 1 kWh energie? O tom, aké údaje by mali úrady zhromaždiť, aby boli k dispozícii aj tieto informácie, sa hovorilo na odbornom seminári Monitorovanie spotreby energie – prvý krok k energetickej efektívnosti. »» 3.2.2012


Konferencia: Teplárenstvo – ako ďalej? 20. - 21.2.2012


Konferencia: Teplárenstvo – ako ďalej? 20. - 21.2.2012

Pre veľký záujem pripravila SIEA konferenciu Teplárenstvo - ako ďalej? aj v termíne 20. - 21. februára 2012 v Piešťanoch. V súčasnosti je aj kapacita tohto podujatia naplnená. Zaregistrovať sa môžete na čakaciu listinu. »» 24.1.2012


 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).