Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU v školách


Bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU v školách

Počas prvých septembrových dní SIEA v rámci národného projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU pripomenie deťom dôležitosť šetrenia energiou prostredníctvom ilustrovaného rozvrhu hodín, ktorý bude distribuovaný na väčšinu základných škôl na Slovensku. »» 4.9.2012


Priemyselné parky podporené v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby


Priemyselné parky podporené v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby

Pozrite si aktuálne informácie o priemyselných parkoch podporených z SOP Priemysel a služby. Záujemcovia môžu získať výhody investične pripravených plôch a bezplatné poradenstvo v oblasti získavania štátnej pomoci. »» 9.8.2012


Oznámenie o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre energetických audítorov


Oznámenie o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre energetických audítorov

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 4/2010 vykoná SIEA 21. septembra 2012 aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov, zapísaných v zozname energetických audítorov podľa § 9 ods. 1 zákona č.  476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti. »» 10.8.2012


Konferencia Energetická efektívnosť a využívanie OZE podľa technických noriem


Konferencia Energetická efektívnosť a využívanie OZE podľa technických noriem

Ako navrhnúť efektívny moderný vykurovací systém tak, aby spĺňal príslušné technické normy? Aj táto téma bude predmetom konferencie Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie podľa technických noriem, ktorá sa uskutoční 24. a 25. septembra 2012 v Jasnej. »» 14.8.2012


Energetické dni v mestách


Energetické dni v mestách

SIEA pripravila pre širokú verejnosť možnosť konzultovať konkrétne otázky súvisiace s úsporou energie a využívaním obnoviteľných zdrojov energie v Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade a v Nitre. Pre deti je počas Energetických dní pripravený interaktívny program. »» 13.8.2012


Pripravovaná výzva na podporu výskumu a vývoja v podnikoch


Pripravovaná výzva na podporu výskumu a vývoja v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje v auguste vyhlásiť výzvu pre opatrenie 1.3 -  Podpora inovačných aktivít v podnikoch - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. »» 7.8.2012


Zefektívňovanie prístupov k žiadateľom o podporu z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast


Zefektívňovanie prístupov k žiadateľom o podporu z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA zorganizovali 19. júla 2012  školenie pre  zamestnancov Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a SIEA, ktoré sú sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. »» 23.7.2012


Žiť energiou v letných táboroch


Žiť energiou v letných táboroch

SIEA pripravila počas prázdnin pre deti v letných táboroch atraktívny program súvisiaci s rôznymi druhmi energie. Pod vedením skúsených špecialistov budú spoznávať energetické zákonitosti v rámci viacerých súťažných disciplín. »» 23.7.2012


Vyjadrite svoje pripomienky k pokračovaniu programu Inteligentná energia – Európa


Vyjadrite svoje pripomienky k pokračovaniu programu Inteligentná energia – Európa

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku (DG ENER) ponúka možnosť vyjadriť pripomienky a námety k pripravovanému návrhu komunitárneho programu Inteligentná energia – Európa (IEE) III pre programovacie obdobie 2014 – 2020. »» 18.7.2012


Ocenenia pre najlepšie projekty trvaloudržateľnej energie


Ocenenia pre najlepšie projekty trvaloudržateľnej energie

Európsky týždeň udržateľnej energie (European Sustainable Energy Week 2012) vyvrcholil slávnostným vyhlásením víťazov súťaže European Sustainable Energy Awards 2012. Pripájame linky na podrobnejšie informácie o najlepších projektoch. »» 25.6.2012


 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).