Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Pozvánka Národný informačný deň 2013: Program Inteligentná energia-Európa


Pozvánka Národný informačný deň 2013: Program Inteligentná energia-Európa

SIEA v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR organizuje Národný informačný deň k výzve na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia-Európa (IEE) na rok 2013. Podujatie sa uskutoční 29. 1. 2013 v Bratislave. »» 4.1.2013


Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s nákupom inovatívnych technológií


Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s nákupom inovatívnych technológií

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 21. 12. 2012 výzvu KaHR-111SP-1201 na predkladanie projektov súvisiacich s nákupom inovatívnych technológií.  Žiadosti o príspevok je možné predkladať do 3. 4. 2013. »» 21.12.2012


Termín na predkladanie žiadostí o NFP na projekty výskumu a vývoja bol predĺžený


Termín na predkladanie žiadostí o NFP na projekty výskumu a vývoja bol predĺžený

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 21.decembra 2012 Usmernenie č.2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR-13SP-1201. »» 21.12.2012


Prajeme vám pozitívnu energiu po celý rok 2013


Prajeme vám pozitívnu energiu po celý rok 2013

Ďakujeme za dôveru a pozornosť, ktorú ste tento rok venovali informáciám o možnostiach, ako hospodárne využívať energiu. Aj vďaka vášmu záujmu sme mohli v roku 2012 v rámci nášho projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU »» 21.12.2012


Energetické poradenstvo na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2013


Energetické poradenstvo na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2013

Pozývame vás do stánku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry počas 34. medzinárodného veľtrhu CONECO a 23. medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA od 9. do 13. apríla 2013. »» 10.4.2012


Aktuálne harmonogramy výziev zo štrukturálnych fondov EÚ


Aktuálne harmonogramy výziev zo štrukturálnych fondov EÚ

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast aktualizovalo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2012 a zároveň zverejnilo harmonogram na rok 2013. »» 19.12.2012


Prezentácie zo seminára Energetický investičný deň o pomoci zo štrukturálnych fondov


Prezentácie zo seminára Energetický investičný deň o pomoci zo štrukturálnych fondov

Prispieť k zlepšeniu procesov pri podpore energetických projektov financovaných zo štrukturálnych fondov bolo cieľom seminára, ktorý koncom novembra usporiadala SIEA v spolupráci s Rakúskou energetickou agentúrou. K dispozícii sú prezentácie, ktoré odzneli počas podujatia. »» 13.12.2012


Prezentácie z konferencie Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti


Prezentácie z konferencie Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti

Novým požiadavkám, ktoré majú od januára 2013 zabezpečiť zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, bola venovaná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti. Podujatie v rámci bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU zorganizovala SIEA. »» 19.12.2012


Návod Ako správne hospodáriť s teplom pomocou termoregulačných ventilov


Návod Ako správne hospodáriť s teplom pomocou termoregulačných ventilov

Pre domácnosti, ktoré využívajú teplovodné ústredné vykurovanie, pripravila SIEA, odporúčania ako správne používať regulačné hlavice na termostatických ventiloch na vykurovacích teesách. O tlačenú formu letáku s návodom, ako znížiť spotrebu tepla a udržať si tepelnú pohodu, možno požadať v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.  »» 9.12.2012


Zoznam schválených projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia


Zoznam schválených projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila zoznam 201 slovenských miest a obcí, ktoré si budú môcť v nasledujúcich rokoch zásadne zrekonštruovať verejné osvetlenie vďaka 36,4 miliónom € zo štrukturálnych fondov. »» 7.12.2012


 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).