Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Seminár zameraný na významnú obnovu budov a nové ciele v oblasti energetickej efektívnosti


Seminár zameraný na významnú obnovu budov a nové ciele v oblasti energetickej efektívnosti

SIEA pozýva na seminár zameraný na otázky súvisiace s významnou obnovou budov a cieľmi v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré prináša nová európska smernica (EED). Podujatie sa uskutoční 28. septembra 2012 v Bratislave v rámci projektu REQUEST. »» 13.9.2012


K vyhodnoteniu žiadostí z výzvy KaHR-22VS-1001


K vyhodnoteniu žiadostí z výzvy KaHR-22VS-1001

Vzhľadom na množiace sa otázky týkajúce sa aktuálneho stavu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy KaHR-22VS-1001 zameranej na rekonštrukciu verejného osvetlenia,  Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje, že proces schvaľovania žiadostí je uzatvorený. »» 11.9.2012


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1201


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1201

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné semináre k výzve KaHR-13SP-1201zameranej na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Semináre sa uskutočnia do 1.10.2012 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a v Bratislave. »» 7.9.2012


Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora


Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

SIEA organizuje prípravný kurz ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora. Prvý z troch na seba nadväzujúcich blokov sa uskutoční 17. - 20. 9. 2012 v Banskej Bystrici. »» 7.9.2012


Galéria obnovených objektov v rámci projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách


Galéria obnovených objektov v rámci projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách

Pozrite si fotogalériu s uskutočnenými opatreniami na zvýšenie energetickej efektívnosti v rámci pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách.  Projekt bol financovaný z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice. »» 4.9.2012


Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s podporou inovácií prostredníctvom projektov zameraných na výskum a vývoj


Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s podporou inovácií prostredníctvom projektov zameraných na výskum a vývoj

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 31. 8. 2012 výzvu na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy KaHR-13SP-1201 je možné predkladať do 29. novembra 2012. »» 31.8.2012


V letných táboroch žili energiou stovky detí


V letných táboroch žili energiou stovky detí

SIEA zorganizovala počas prázdnin pre deti v letných táboroch atraktívny program s využitím rôznych druhov energie. Pod vedením skúsených špecialistov si vyskúšalo svoje zručnosti a vedomosti o energetických zákonitostiach vyše 300 detí. »» 29.8.2012


Bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU v školách


Bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU v školách

Počas prvých septembrových dní SIEA v rámci národného projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU pripomenie deťom dôležitosť šetrenia energiou prostredníctvom ilustrovaného rozvrhu hodín, ktorý bude distribuovaný na väčšinu základných škôl na Slovensku. »» 4.9.2012


Priemyselné parky podporené v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby


Priemyselné parky podporené v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby

Pozrite si aktuálne informácie o priemyselných parkoch podporených z SOP Priemysel a služby. Záujemcovia môžu získať výhody investične pripravených plôch a bezplatné poradenstvo v oblasti získavania štátnej pomoci. »» 9.8.2012


Oznámenie o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre energetických audítorov


Oznámenie o konaní aktualizačnej odbornej prípravy pre energetických audítorov

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 4/2010 vykoná SIEA 21. septembra 2012 aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov, zapísaných v zozname energetických audítorov podľa § 9 ods. 1 zákona č.  476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti. »» 10.8.2012


 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).