Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Usmernenie č.1 k Výzve KaHR-13SP-1001


Usmernenie č.1 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR vydalo 5. augusta 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP- 1001. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je spresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. »» 5.8.2010


Usmernenie č. 2 k Výzve KaHR-13SP-1001


Usmernenie č. 2 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky vydalo dňa 29. septembra 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“). »» 29.9.2010


Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-13SP-1001


Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-13SP-1001

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila najčastejšie otázky k Výzve KaHR-13SP-1001. Odpovede sú pripravené v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a výstavby SR, ktoré je riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. »» 11.8.2010


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - plyn


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - plyn

Skúšky na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike so zameraním na plyn sa uskutočnia 15. apríla 2011 o 8:30 v budove SIEA. »» 21.2.2011


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - elektrina


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - elektrina

Skúšky na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike v odbore výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a výroba elektriny z jadrového paliva sa uskutočnia  11. marca 2011 o 8:30 v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. »» 5.8.2010


Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2009"


Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2009"

V treťom ročníku súťaže o Cenu ministra hospodárstva "Inovatívny čin roka 2009" si ocenenie v štyroch kategóriách prevzali spoločnosti  VUKI a.s.,Bratislava, Považská cementáreň a.s. Ladce, SLCP Consulting, s.r.o.,Žilina a VUJE, a.s., Trnava. »» 26.5.2010


Pozastavenie výzvy KaHR-13SP-1001


Pozastavenie výzvy KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky rozhodlo o pozastavení výzvy KaHR-13SP-1001 na podporu inovačných aktivít v podnikochí prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. »» 14.9.2010


Výzva na predkladanie žiadostí o podporu projektov zameraných na priemyslený výskum a expertimentálny vývoj


Výzva na predkladanie žiadostí o podporu projektov zameraných na priemyslený výskum a expertimentálny vývoj

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 26. apríla 2010 výzvu KaHR-13SP-1001 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, v rámci opatrenia 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch. »» 26.4.2010


Prvé pracovné stretnutie slovenských klastrov


Prvé pracovné stretnutie slovenských klastrov

Dňa 20. 5. 2010 sa na podnet Odboru riadenia inovácií SIEA uskutočnilo prvé pracovné stretnutie slovenských klastrov na pôde SIEA. Cieľom stretnutia bolo zmapovať možnosti rozvoja klastrov na Slovensku. »» 20.5.2010


Analytická štúdia Klastre na podporu rozvoja inovácií


Analytická štúdia Klastre na podporu rozvoja inovácií

Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s expertmi z akademickej oblasti pripravila pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky analytickú štúdiu Klastre na podporu rozvoja inovácií. Cieľom štúdie bolo zmapovať na Slovensku reálne pôsobiace klastrové iniciatívy a navrhnúť súborné opatrenia na podporu ich činnosti a rozvoja. »» 11.10.2009


 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).