Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Energetické poradenstvo na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2013


Energetické poradenstvo na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2013

Pozývame vás do stánku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry počas 34. medzinárodného veľtrhu CONECO a 23. medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA od 9. do 13. apríla 2013. »» 10.4.2012


Aktuálne harmonogramy výziev zo štrukturálnych fondov EÚ


Aktuálne harmonogramy výziev zo štrukturálnych fondov EÚ

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast aktualizovalo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2012 a zároveň zverejnilo harmonogram na rok 2013. »» 19.12.2012


Prezentácie zo seminára Energetický investičný deň o pomoci zo štrukturálnych fondov


Prezentácie zo seminára Energetický investičný deň o pomoci zo štrukturálnych fondov

Prispieť k zlepšeniu procesov pri podpore energetických projektov financovaných zo štrukturálnych fondov bolo cieľom seminára, ktorý koncom novembra usporiadala SIEA v spolupráci s Rakúskou energetickou agentúrou. K dispozícii sú prezentácie, ktoré odzneli počas podujatia. »» 13.12.2012


Prezentácie z konferencie Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti


Prezentácie z konferencie Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti

Novým požiadavkám, ktoré majú od januára 2013 zabezpečiť zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, bola venovaná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti. Podujatie v rámci bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU zorganizovala SIEA. »» 19.12.2012


Návod Ako správne hospodáriť s teplom pomocou termoregulačných ventilov


Návod Ako správne hospodáriť s teplom pomocou termoregulačných ventilov

Pre domácnosti, ktoré využívajú teplovodné ústredné vykurovanie, pripravila SIEA, odporúčania ako správne používať regulačné hlavice na termostatických ventiloch na vykurovacích teesách. O tlačenú formu letáku s návodom, ako znížiť spotrebu tepla a udržať si tepelnú pohodu, možno požadať v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.  »» 9.12.2012


Zoznam schválených projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia


Zoznam schválených projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila zoznam 201 slovenských miest a obcí, ktoré si budú môcť v nasledujúcich rokoch zásadne zrekonštruovať verejné osvetlenie vďaka 36,4 miliónom € zo štrukturálnych fondov. »» 7.12.2012


Navýšenie alokácie finančných prostriedkov na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101


Navýšenie alokácie finančných prostriedkov na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101

Alokácie finančných prostriedkov na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101bola navýšená na 18,5 mil. EUR. V rámci tejto výzvy sa uchádzajú o príspevok projekty súvisiace s inovatívnymi technológiami, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity. »» 3.12.2012


Energia pre budovy podľa nových pravidiel


Energia pre budovy podľa nových pravidiel

Vlastníci väčších nevýrobných budov využívajúcich vykurovací systém s kotlami na biomasu a bioplyn budú musieť zabezpečiť pravidelnú kontrolu týchto zariadení častejšie ako doteraz. Interval kontroly pre kotly s výkonom viac ako 100 kW sa skrátil z doterajších 6 rokov na 2 roky. »» 28.11.2012


201 miest a obcí bude mať nové osvetlenie


201 miest a obcí bude mať nové osvetlenie

Ministerstvo hospodárstva SR ukončilo proces vybavovania žiadostí v rámci výzvy KaHR-22VS-1001 zameranej na podporu obnovy a modernizácie verejného osvetlenia. Výsledkom je 201 úspešných projektov za 36,4 mil. Eur. »» 26.11.2012


Termín na predkladanie žiadostí o NFP na projekty výskumu a vývoja bol predĺžený


Termín na predkladanie žiadostí o NFP na projekty výskumu a vývoja bol predĺžený

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 23. 11. 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR – 13SP - 1201 zameranej na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Usmernením bol predĺžený termín na predkladanie žiadostí do 15. 1. 2013. »» 23.11.2012


 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).