Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Pripravovaná výzva zameraná na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom


Pripravovaná výzva zameraná na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP plánuje do konca februára 2017 vyhlásiť  výzvu zameranú na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla. »» 9.6.2017


Upozornenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok


Upozornenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok

Žiadatelia o príspevok v rámci OP Výskum a inovácie musia byť najneskôr pred podpísaním zmluvy o NFP zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa týka všetkých, ktorí žiadajú sumu vyššiu ako 100 000 eur. »» 9.6.2017


Usmernenie pre zhotoviteľov k doručovaniu žiadostí o preplatenie poukážky


Usmernenie pre zhotoviteľov k doručovaniu žiadostí o preplatenie poukážky

S cieľom dostatočným spôsobom ozrejmiť, aký dátum je rozhodujúci pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky, vydala SIEA usmernenie pre zhotoviteľov. Rozhodujúci je dátum doručenia osobne na pracovisko SIEA a dátum podania žiadosti o preplatenie na poštovú prepravu. »» 9.6.2017


Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike


Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike

Aktualizačná odborná príprava pre držiteľov Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike sa uskutoční v dňoch 24. - 25. apríla 2017 v Piešťanoch. »» 9.6.2017


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - elektrina


Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike - elektrina

Skúšky na získanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike v odboroch výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a tiež v spojení s odborom výroba elektriny z jadrového paliva sa uskutočnia dňa 17. 3. 2017. »» 9.6.2017


Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike - elektrina


Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike - elektrina

Aktualizačná odborná príprava pre držiteľov Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike so zameraním na elektrinu sa uskutoční v dňoch 13. - 15. marca 2017 v budove SIEA, Bajkalská 27 v Bratislave. »» 9.6.2017


SIEA hľadá znalcov z oblastí stavebníctva, strojárstva, vedy a výskumu


SIEA hľadá znalcov z oblastí stavebníctva, strojárstva, vedy a výskumu

SIEA hľadá znalcov z oblastí stavebníctva, strojárstva, vedy a výskumu na overovanie hospodárnosti výdavkov v projektoch podporených z európskych fondov v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Kvalita životného prostredia a Výskum a inovácie. »» 9.6.2017


Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou


Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP oznamuje, že dňa 6.6.2017 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou. »» 6.6.2017


Informácia o presiahnutí alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy


Informácia o presiahnutí alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

SIEA ako SO pre OP KŽP oznámila 2.6.2017 informáciu o presiahnutí výšky alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy pre výzvu zameranú  na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OPKZP-PO4-SC431-2017-19. »» 2.6.2017


Vízia budúcnosti sveta z Lozorna


Vízia budúcnosti sveta z Lozorna

Víťazom 2. ročníka výtvarnej súťaže Budúcnosť sveta sa v kategórii 2. stupeň sa stal žiak Základnej školy v Lozorne Christian Podmanický. Cenu mu počas osláv Medzinárodného dňa detí odovzdala generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. »» 1.6.2017


 
© 2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).