Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

SIEA bude predsedať medzinárodnej organizácii TAFTIE


SIEA bude predsedať medzinárodnej organizácii TAFTIE

Na stretnutí predstaviteľov inovačných a technologických agentúr v rámci medzinárodnej organizácie TAFTIE bola dňa 15.6.2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra predstavená ako predsedajúca organizácia pre rok 2021. »» 21.6.2017


Usmernenie č.4 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov


Usmernenie č.4 k výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 7.2.2017 Usmernenie č.4 k 6. výzve na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. »» 9.6.2017


Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP (MH SR)


Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP (MH SR)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 6. 9. 2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi PO 1, PO 2, PO 3, PO 4. »» 9.6.2017


Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02


Informácia k plánovanému vyhláseniu výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu v rámci operačného programu Výskum a inovácie je plánované na koniec mesiaca júl 2016, resp. začiatok mesiaca august 2016. »» 9.6.2017


Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy


Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre OP Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí predložených k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov presiahol aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre Subjekty územnej samosprávy. »» 9.6.2017


SIEA od decembra s novým logom


SIEA od decembra s novým logom

Slovenská inovačná a energetická agentúra používa od 1.decembra 2016 nové logo. Jednoduchšie jednofarebné logo postupne nahradí doterajšiu viacfarebnú grafiku. »» 9.6.2017


Výzva na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.4.1, aktivita D, E, F


Výzva na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.4.1, aktivita D, E, F

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 5.8.2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Prioritnú os 4 , Investičnú prioritu 4.4, Špecifický cieľ 4.4.1, aktivita D, E, F. »» 9.6.2017


Poukážky z 2. kola Zelenej domácnostiam boli odoslané domácnostiam


Poukážky z 2. kola Zelenej domácnostiam boli odoslané  domácnostiam

Zmluvy k 3216 poukážkam z 2. kola projektu Zelená domácnostiam už SIEA odoslala domácnostiam. Tie majú 30 dní od dátumu uvedeného na poukážkach na to, aby si našli zhotoviteľa a uzatvorili s ním zmluvu o inštalácií. V prvom rade by však mali skontrolovať, či pri vypĺňaní žiadosti o poukážku uviedli správne údaje. »» 9.6.2017


Najčastejšie otázky k výzve zameranej na obnovu verejných budov


Najčastejšie otázky k výzve zameranej na obnovu verejných budov

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo 12.1.2016 zoznam najčastejších otázok k aktuálnej výzve zameranej na obnovu verejných budov. »» 9.6.2017


SIEA upozorňuje domácnosti a zhotoviteľov, aby skontrolovali údaje na poukážkach


SIEA upozorňuje domácnosti a zhotoviteľov, aby skontrolovali údaje na poukážkach

Z 1453 poukážok vydaných v 1. kole projektu Zelená domácnostiam si vlastníci rodinných a bytových domov uplatnili u zhotoviteľov len dve tretiny. Či budú poukážky aj preplatené, závisí aj od toho, či sú na nich uvedené správne údaje. »» 9.6.2017


 
© 2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).