Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Pozvánka na septembrové semináre Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiachĎalšie dva semináre o využívaní obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje 7. 9. 2015 v Martine a 10. 9. 2015 v Bratislave. Na semináre je potrebné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára. Na podujatiach sa bude hovoriť o tom,  kedy sa domácnostiam oplatí investovať do využívania obnoviteľných zdrojov, ako ich využívať čo najefektívnejšie a aké budú podmienky projektu "Zelená domácnostiam".


Bohužiaľ, registrácia na semináre je uzatvorená.Vzhľadom na naplnenie kapacity prednáškovej sály v Bratislave je registrácia uzatvorená. Registrácia na seminár v Bratislave je už uzatvorená. Máte však možnosť zaregistrovať sa na čakaciu listinu. Akonáhle sa niekto z prihlásených účastníkov odhlási, budeme záujemcov kontaktovať v poradí, v akom sa prihlásili. Ďalší zo série seminárov pripravíme po spustení projektu. Ak chcete vedieť,  kedy a kde sa bude konať nasledujúci seminár, vyplňte v registračnom formulári túto možnosť a my vás budeme včas informovať.


Na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom národného projektu SIEA s názvom "Zelená domácnostiam" je vyčlenených 45 miliónov € z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podmienky podpory z projektu Zelená domácnostiam SIEA sú zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Na novej stránke sú už k dispozíciu aj odpovede na najčastešjie otázky.

 

Domácnosti budú môcť o podporu vo forme poukážok požiadať neskôr. Už teraz sa však môžu na investíciu pripraviť a zvážiť, či je pre nich vhodná. Podporu bude možné využiť len na zariadenia, ktoré splnia technické podmienky a len pri inštaláciách vykonaných odborne spôsobilými osobami s osvedčením na výkon tejto činnosti. Podmienkou spustenia projektu je okrem iného vytvorenie zoznamu oprávnených zariadení a taktiež zoznamu zhotoviteľov, ktorí sa zaviažu dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii podporených systémov, ako aj  pri preplácaní poukážok. Práve táto prípravná fáza je pre spustenie projektu kľúčová. Registrácia zariadení bola otvorená 14. augusta 2015.

 

Semináre sú určené pre vlastníkov rodinných a bytových domov, ktorí uvažujú o investovaní do využívania obnoviteľných zdrojov energie, ale aj pre projektantov, inštalatérov, dodávateľov a ďalších záujemcov. Podmienkou bezplatného vstupu na semináre je včasná registrácia prostredníctvom elektronického formulára.

 

Podujatia sú pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podrobnejšie informácie o poradenstve sú k dispozícii na stránke www.zitenergiou.sk. Záujemcovia o konzultácie môžu požiadať o radu aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

 

Termíny a miesta konania seminárov

7.9.2015 - Martin, Hotel Turiec, A. Sokolíka 2 

10.9.2015 - Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19

 

Obsah prednášok k zariadeniam na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

1. Výber zariadenia: Ako zariadenia fungujú? Ako zistiť, či je zariadenie pre konkrétnu domácnosť vhodné ? Aké sú technické, ekonomické a ekologické výhody a obmedzenia zariadení? Na čo si treba dávať pozor pri výbere zariadení? Ako odlíšiť kvalitné a nekvalitné zariadenia, či súčasti systémov?.

2. Ekonomika zariadenia s dotáciami a bez nich : Ako zariadenia správne nadimenzovať ? Aké sú aktuálne ceny zariadení a systémov, aj v závislosti od kvality? Ktoré časti systému sú najdrahšie a ako sa podieľajú na celkovej cene? Ktoré časti systému sú najslabšie a bude ich treba ako prvé vymeniť?

3. Výber inštalatérskej firmy: Na čo sa zamerať pri výbere zhotoviteľov? Na čom trvať pri dohadovaní zmluvy? Do akej miery je rozhodujúca komplexnosť dodávky, konečná cena, záruka či servis?

4. Inštalácia: Aká je náročná z hľadiska prípravy a času? Aké sú najčastejšie chyby pri inštalácii a ako im predchádzať? Čo robiť, keď domácnosť zistí poruchu? Ako prípadné nedostatky ošetriť v zmluve so zhotoviteľom?

5. Prevádzka: Ako využívať zariadenie čo najefektívnejšie? Ako zvýšiť pravdepodobnosť, že bude dodržaná výrobcom udávaná životnosť zariadenia?

Program seminárov
08.30 Registrácia účastníkov
09.30

Otvorenie seminára

09.35

Podmienky podpory projektu Zelená domácnostiam
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.30

Aké technické podmienky musia spĺňať podporované zariadenia
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.15

Diskusia

12.00

Občerstvenie

13.00

Tepelné čerpadlá
Peter Tomlein, Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

13.30

Kotly na biomasu
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra

14.00

Veterné turbíny
Ernest Ježík, Slovenská asociácia pre veternú energiu

14.30

Solárne kolektory
Ján Tomčiak, Inštitút pre energeticky pasívne domy

15.00

Fotovoltické panely
Roman Grolmus, Pavel Šimon, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu

15.30

Záver seminára

Podmienky účasti:
  • Vstup na semináre je bezplatný. Je potrebné, aby sa záujemcovia o účasť vopred zaregistrovali prostredníctvom online formulára.
  • Aj vzhľadom na obmedzené kapacity prednáškových sál je registrácia podmienkou účasti. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr tri pracovné dni pred konaním seminára.
  • Záujemcovia sa môžu prihlásiť len na jeden zo seminárov. Z jednej spoločnosti sa môžu podujatia zúčastniť maximálne 5 zástupcovia. Len v prípade, že zostanú voľné kapacity, bude potvrdená registrácia aj ďalším zástupcom firmy.
  • Keďže je o účasť na seminároch vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás neodkladne informovali, ak sa zmení ich pracovný program a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Čím skôr nám informáciu zašlete, tým je väčšia šanca, že budú môcť záväzne objednané služby využiť ďalší prihlásení záujemcovia čakajúci na potvrdenie registrácie. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, môžu vám byť vzniknuté náklady prefakturované.
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 048/4142 625, 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

 

Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 8.30 - 9.30 h
Zaregistrovaní účastníci majú v prípade seminára v Martine zabezpečené bezplatné parkovanie a občerstvenie. V prípade seminára v Bratislave bude k dispozíci bezplatne občerstvenie, parkovanie si zabezpečujú účastníci sami.

Podujatia sa konajú v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).