Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Konferencia Environmentálna efektívna a obnoviteľná energetika


Súvisiace:
» Pozvánka (.pdf)

Ako ďalej v energetike, nové predpisy pri ochrane ovzdušia a monitorovaní emisií, prevádzka energetických zariadení a ochrana ovzdušia - to sú hlavné témy, ktorými sa bude zaoberať odborná konferencia, ktorú organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Asociáciou priemyselnej ekológie na Slovensku. Podujatie sa uskutoční 13. - 14. júna 2012 v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci.
Z KAPACITNÝCH DÔVODOV BOLA 29. MÁJA 2012 REGISTRÁCIA NA PODUJATIE UZATVORENÁ. PRIHLÁSIŤ SA DÁ UŽ LEN NA ČAKACIU LISTINU.

V prípade, že sa niektorí z prihlásených účastníkov odhlási, budeme stav dopĺňať v chronologickom poradí prijatých registrácií. Účastníkov budeme kontaktovať emailom.

 

Podujatie je určené pre prevádzkovateľov energetických zariadení a pracovníkov v oblasti ochrany ovzdušia.
Konferencia sa koná pod hlavičkou projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zaregistrovaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, parkovanie a občerstvenie počas trvania konferencie.

Program
13. júna 2012 (streda)
09.00 Prezencia účastníkov
BLOK: Ako ďalej v energetike?
10.00 Energetická bezpečnosť – základná úloha energetiky 

- zástupca Ministerstva hospodárstva SR

10.30

Obnoviteľné zdroje energie – myslieť globálne, konať lokálne 

- Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.00 Energetická efektívnosť – očakávané zmeny 

- Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR

11.30

Energetické audity – príspevok k ochrane ovzdušia

- Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra

12.00

Obed

BLOK: Nové predpisy pri ochrane ovzdušia a monitorovaní emisií
13.00 Smernica 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách – nový zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, BAT a BREF

- Katarína Jankovičová, Ministerstvo životného prostredia SR

13.30

Transpozícia Smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách do právneho poriadku Slovenskej republiky – navrhované zmeny a doplnenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

- Branislav Rosa, Ministerstvo životného prostredia SR

14.00

Nová právna úprava pre veľké spaľovacie zariadenia podľa smernice 2010/75/EÚ

- Zuzana Kocúnová, Ministerstvo životného prostredia SR
14.45

Občerstvenie

15.15

 

Návrh novej vyhlášky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

- Jozef Bocko, Ministerstvo životného prostredia SR

16.00

Panelová diskusia

18.00

Večera

14. júna 2012 (štvrtok)
BLOK: Prevádzka energetických zariadení a ochrana ovzdušia
09.00 Cesta k dodržaniu emisných limitov využívaním obnoviteľných zdrojov energie
- Miroslav Kadlec, Martinská teplárenská, a. s.
09.30 Vplyv nových právnych predpisov na podmienky, požiadavky a postupy výkonu oprávnených technických činností
- Martin Motaj, MM - TEAM
10.00 Dopady smernice o priemyselných emisiách na prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia
- Július Jankovský, Apertis, s. r. o.
10.30 Občerstvenie
11.00

Ekologizácia energetického zdroja

- Marcel Hrobárik, Žilinská teplárenská, a.s.

11.30

Praktické skúsenosti z prevádzky kotlov spaľujúcich drevné pelety
- Pavol Lenhart, Biomasa, z. p. o.

12.00 Sú všetky opatrenia na znižovanie emisií znečisťujúcich látok energeticky efektívne?
- Jozef Šoltés. NES, a. s.
12.30 Obed
Podmienky účasti:
  • Vstup na podujatie je bezplatný. Občerstvenie a ubytovanie hradí organizátor.
  • Každý účastník sa registruje individuálne. REGISTRÁCIA JE V SÚČASTNOSTI Z KAPACITNÝCH DÔVODOV UZATVORENÁ. Prihlásiť sa dá už len na čakaciu listinu -  prihláška na čakaciu listinu.
  • Vzhľadom na obmedzené kapacity prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť.
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 404 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.
Organizačné informácie:

Prezencia účastníkov: 13. júna 2012, 9.00 - 10.00 h

 

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).