Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Výsledky projektu Výskum nového integrovaného procesu čistenia podzemných vôd znečistených zmesou organických a anorganických látok priemyselného pôvodu


Projekt realizovaný spoločnosťou DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., ktorý bol prvým podporeným projektom v rámci programu medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael, sa venuje čisteniu znečistených podzemných vôd od rôznorodej zmesi znečisťujúcich látok. Partnerom zo slovensko-izraelskej výzvy v prvej fáze projektu bola renomovaná izraelská spoločnosť AQWISE, ktorá sa taktiež zaoberá problematikou čistenia vôd.


Ako pilotnú lokalitu pre svoje testy si spoločnosť Dekonta zvolila bývalú skládku Chemických závodov Juraja Dimitrova v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, kde sa nachádza množstvo rôznych znečisťujúcich látok. Sú medzi nimi rôzne pesticídy, herbicídy, chlórované a ropné látky a z kovov napríklad toxický arzén. Kontaminačný mrak z tejto skládky dosahuje až do predpolia Žitného ostrova. Súčasťou projektu bolo aj zozbieranie nových poznatkov o samotnom znečistení a jeho šírení, ktoré boli prezentované na viacerých domácich aj zahraničných odborných fórach.


Hlavným cieľom projektu bolo navrhnutie a skonštruovanie pilotnej technológie schopnej odstrániť zmes znečisťujúcich látok. Originálnosť riešenia spočíva v skombinovaní viacerých metód do jedného technologického celku, ktorý umožní efektívne a mobilne odstraňovať kontaminanty z podzemných vôd.


Počas prvého roku uskutočnili obaja partneri laboratórne testy založené na použití vhodnej kombinácie fyzikálno-chemických metód, ktoré doplnili biologickým stupňom. Odstraňovanie pesticídov z vôd a najmä ich metabolitov, je finančne náročný proces, pričom viaceré špecifické látky sú schopné stanoviť len niektoré laboratóriá vybavené špeciálnou analytickou technikou.


Výsledkom projektu je fungujúca finančne udržateľná inovačná mobilná technológia, ktorá bola skonštruovaná na princípe „zero waste“. Náklady na prevádzku technológie si nevyžadujú vysokú spotrebu elektrickej energie a väčšinu materiálov je možné použiť opakovane. Nevznikajú teda takmer žiadne dodatočné náklady na odpady a vedľajšie produkty, ktoré by zaťažovali životné prostredie.

Vzhľadom na perspektívne využitie novej technológie v budúcnosti si riešitelia projektu už vo vlastnej réžii zabezpečujú jej ďalšie zdokonaľovanie a ochranu práv duševného vlastníctva.

projekt dekonta 1.jpgprojekt dekonta 2.JPGprojekt dekonta 3.jpgprojekt dekonta 4.jpg

Výsledky tohto projektu podporeného z programu Inovácie pre Slovensko a Izrael boli prezentované na seminári, ktorý sa uskutočnil 24. septembra 2019 v Bratislave.

Program medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael bol spustený v roku 2016. Výzvy sú pripravované na základe „Dohody medzi vládou Izraelského štátu a vládou SR o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja". Vykonávateľom programu je Slovenská inovačná a energetická agentúra. V roku 2020 plánuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré je poskytovateľom pomoci, vyhlásiť štvrtú Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).