Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Pozvánka na seminár Energeticky efektívne v roku 2019


O možnostiach podpory a spôsoboch financovania opatrení zameraných na energetickú efektívnosť sa bude hovoriť na seminári „Energeticky efektívne v roku 2019“, ktorý sa uskutoční 28.3.2019 počas veľtrhu Coneco-Racioenergia 2019 v Bratislave.


Cieľom seminára, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU, je priniesť prehľad o požiadavkách, možnostiach podpory a príkladoch z praxe, ktoré môžu inšpirovať. Podujatie je určené pre zástupcov podnikov, verejného sektora, výrobcov a dodávateľov energie, energetických audítorov a poskytovateľov energetických služieb.


Podľa najnovšej európskej legislatívy sa povinnosť členských krajín sledovať a dosahovať úspory energie predĺži aj po roku 2020. Možno preto očakávať, že sa vytvoria stabilnejšie podmienky pre investorov, ktoré by prispeli k podpore investícií do dlhodobých opatrení energetickej efektívnosti, ako je napríklad hĺbková obnova budov.


Motivovať k znižovaniu spotreby energie v rôznych sektoroch je cieľom viacerých podporných mechanizmov a iniciatív, ďalšie sa pripravujú. Z nich podstatnú časť tvoria dopytovo orientované výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia určené pre všetky regióny na Slovensku okrem Bratislavského samosprávneho kraja. K siedmim aktuálnym výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratné príspevky pribudnú tento rok ďalšie tri. Na seminári sa bude hovoriť aj o podporných schémach financovaných zo štátneho rozpočtu, ktoré sú určené pre podnikateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Po podpore zameranej na vykonanie energetických auditov v podnikoch a na obnovu rozvodov tepla sa pripravuje pomoc určená na realizáciu energeticky efektívnych opatrení v podnikoch.


Ústredné orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie môžu momentálne požiadať o finančnú európsku podporu na obnovu budov, pre regionálnu správu sú k dispozícii voľné prostriedky na prípravu nízkouhlíkových stratégií a verejný sektor môže čerpať podporu na zavádzanie energetického a environmentálneho manažérstva. Táto podpora je určená pre menej rozvinuté regióny. Pri verejných projektoch, kde nie sú k dispozícii vlastné či podporné zdroje, môžu prevádzkovatelia budov uvažovať o využití garantovaných energetických služieb. Počas seminára odznejú aj informácie o technickej asistencii pri príprave projektov garantovaných energetických služieb, ktorú má pre verejný sektor na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR zabezpečovať SIEA.


Rôznu formu pomoci zameranej na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie ponúkajú aj tri národné projekty SIEA. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaná prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam. Bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti, verejný sektor a podnikateľov SIEA zabezpečuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU. Na seminári bude predstavený aj nový národný projekt SIEA Odborne o energii, vďaka ktorému bude k dispozícii informačná platforma pre špecialistov v energetike.

Súčasťou seminára budú aj prezentácie s inšpiratívnymi príkladmi zrealizovaných projektov. Prednáška o výsledkoch vzorovej štúdie obnovy typizovanej školskej budovy zo 60. rokov predstaví riešenie, ako môžu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia základné školy. Potrebné merania, analýzy a samotnú štúdiu pripravila SIEA a Slovenská rada pre zelené budovy v rámci medzinárodného projektu INCI NZEB & EMMA. Druhá prednáška z praxe bude venovaná realizácii hĺbkovej obnovy budovy Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne, ktorú Trenčiansky samosprávny kraj obnovil do najvyššieho štandardu vďaka európskemu príspevku z OP KŽP. Prezentované budú aj výsledky medzinárodného projektu TOGETHER, v rámci ktorého boli v šiestich verejných budovách na Slovensku inštalované meracie zariadenia na priebežné monitorovanie spotreby energie.

Program
10:00 Otvorenie
10:05 Ako ďalej v Zelenej domácnostiam
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
10:25 Podpora opatrení zameraných na energetickú efektívnosť a ich financovanie
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11:05 Vzorová štúdia obnovy typizovanej budovy. Ako môžu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia základné školy?
Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelené budovy, Eva Horníková, ZŠ Karloveská v Bratislave
11:25 Úspešná realizácia hĺbkovej obnovy školskej budovy do najvyššieho štandardu
Michal Lešinský, PIO Keramoprojekt Trenčín, Martina Knappová, SPŠS E. Belluša v Trenčíne
11:45 Ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi
Libor Gažovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
12:05 Aktuálna európska legislatíva v oblasti energetickej efektívnosti
Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR
12:30 Diskusia
13:00 Záver seminára

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 28. marca 2019 od 10.00 h do 13.00 h v EXPO Clube v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Účasť na podujatí je bezplatná. Kapacita sály je obmedzená. Podrobnejšie informácie k podujatiu možno získať prostredníctvom e-mailovej adresy poradenstvo@siea.gov.sk.


Návštevníci veľtrhu CONECO RACIOENERGIA 2019 môžu v dňoch od 27. do 30.3.2019 využiť aj bezplatné odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Energetickí konzultanti SIEA im budú k dispozícii v stánku č. 290 v hale D. Projekt bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).