Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Inovácie, špecializácia a internacionalizácia – nosné smery pre rozvoj klastrov v Európe


Transfer medzinárodného know-how v oblasti klastrových politík bol nosnou témou stretnutia zástupcov projektu ClusterFY v španielskych mestách Toledo a Ciudat Real.


Súčasťou podujatia, ktoré sa konalo v dňoch 22. až 24.10. 2018 pod záštitou Univerzity La Mancha, bol aj záverečný medzinárodný seminár s názvom „Budovanie globálnych inovatívnych klastrov". Zo Slovenska sa na rokovaniach zúčastnili zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a Slovenského plastikárskeho klastru.

 

Program stretnutí bol venovaný výmene skúseností z klastrových politík jednotlivých krajín - konkrétne podporným nástrojom pre rozvoj klastrov, internacionalizácii (klastrovým platformám), novým obchodným modelom založeným na inováciách a príkladom dobrej praxe z oblasti spolupráce klastrov s regionálnymi vládami a zastupiteľstvami.

 

Z diskusií vyplynulo viacero inšpiratívnych myšlienok a námetov. Napríklad rumunské skúsenosti z implementácie investičných voucherov určených pre malé a stredné podniky pri komercializácii ich inovatívnych riešení (patenty, prototypy a pod.), hodnotiace kritériá pre klastre v poľskom národnom akreditačnom systéme, možnosti získavania informácií prostredníctvom platformy pre inteligentnú špecializáciu pri Európskej komisii, vysoká úroveň regionálnej spolupráce v severských štátoch a pod.

 

Pozitívne bolo hodnotené Slovensko a Poľsko, ktoré venujú cielenú pozornosť a významnú alokáciu finančných zdrojov na medzinárodnú certifikáciu klastrov prostredníctvom Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA). Vďaka tomu dochádza k zvyšovaniu ich kvalitatívnej úrovne a k dispozícii sú aktuálne dát pre mapovanie inovačných ekosystémov.

 

Súčasťou stretnutia boli aj návštevy inovatívnych klastrov a technologických firiem, ktoré patria do kategórie high-tech. Účastníkom bola predstavená napríklad spoločnosť z oblasti chemického priemyslu Centro National del Hidrógeno, ktorá patrí k unikátnym testovacím lokalitám pre energetické riešenie budúcnosti pri využití vodíkových článkov. Program zahŕňal aj exkurzie v spoločnosti zaoberajúcej sa inovatívnymi riešeniami využitia biopalív Biorefinery CLAMBER, v testovacom centre pre solárne panely využívajúce princíp koncentrácie slnečných lúčov ISFOC a firme špecializujúcej sa na obranný priemysel v segmente IKT TECNOBIT-OESIA Group.

 

V októbri 2019 sa uskutoční v Košickom samosprávnom kraji v centre informačno-komunikačných technológií a robotiky projektové stretnutie, ktorého garantom a organizátorom bude SIEA. Podujatie sa bude konať za účasti zástupcov z ôsmich európskych krajín. Okrem vysoko inovatívnych firiem budú účastníkom prestavené aj špičkové pracoviská Slovenskej akadémie vied.

clusterfy_spain_20181023_172525.jpgclusterfy_spain_20181023_140333.jpg
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).