Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Podpora na zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva na úrovni ústrednej správy a samosprávy


Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je predmetom výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorú 27.12.2017 vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra.


Pre obce a iné verejné subjekty je to príležitosť, aby prijímali nízkouhlíkové stratégie s jasnými cieľmi a s dôrazom na ochranu životného prostredia. Nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia môže pokryť v prípade subjektov ústrednej správy 100% z oprávnených výdavkov, pri subjektoch územnej samosprávy a verejnoprávnych ustanovizniach 95 % z oprávnených výdavkov. Výška podpory na projekt je od 10 000 € do 100 000 €. Z európskych zdrojov je na výzvu s kódom OPKŽP-PO4-SC441-2017-35 vyčlenených 3 000 000 €.


Cieľom výzvy je zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území. Podpora je zameraná na zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva vrátane schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a na zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických auditov.


Výzva je otvorená, čo znamená že žiadosti je možné predkladať priebežne. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 31.3.2018, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov.


Pre zníženie administratívnej záťaže žiadateľov, bude aj táto výzva k dispozícii v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane príloh je možné predkladať plne elektronicky. Výrazne sa zjednodušilo aj predkladanie jednotlivých príloh.

 
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).