Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Usmernenie č.1 k 30. Výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydalo dňa 13.12.2017 Usmernenie č.1 k 30. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch - kód OPKZP-PO4-SC421-2017-30.


1. Zmena prílohy č. 1 Formulár ŽoNFP

upresnenie formulácie čestného vyhlásenia žiadateľa – zmena spočíva v zabezpečení jednotného výkladu zákazu zaťaženia majetku záložným právom v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 22,

 

2. Zmena prílohy č. 2 Príručka pre žiadateľa

upresnenie formulácie čestného vyhlásenia žiadateľa – zmena spočíva v zabezpečení jednotného výkladu zákazu zaťaženia majetku záložným právom v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 22,
zosúladenie formulácie podmienky poskytnutia príspevku č. 8 ustanovenej v príručke pre žiadateľa s formuláciou výzvy, týkajúcej sa možného počtu predkladaných ŽoNFP,

 

3. Zmena výzvy, prílohy č. 2 Príručka pre žiadateľa

zmena termínov uzavretia aktuálneho a nasledujúcich hodnotiacich kôl. Dôvodom tejto zmeny je precizovanie postupu žiadateľa v súvislosti so zabezpečením jednotného výkladu zákazu zaťaženia majetku záložným právom v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 22.

 

Podrobnejší popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia je uvedený v Usmernení č.1, ktoré je zverejnené na

stránke www.op-kzp.sk .

 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).