Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Možnosti spolupráce s hlavným mestom SR Bratislava


Na základe iniciatívy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) sa uskutočnilo pracovné stretnutie generálnej riaditeľky SIEA Svetlany Gavorovej s námestníčkou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ľudmilou Farkašovskou.Témou stretnutia boli možnosti vzájomnej spolupráce medzi SIEA a hlavným mestom. Generálna riaditeľka predstavila mestu možnosti spolupráce najmä v oblasti energetickej hospodárnosti budov ako jedného zo základných atribútov inteligentného mesta. V rámci Európskej únie sa jvyšším počtom inteligentných miest pýši Veľká Británia, Írsko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko, ako aj Dánsko, Švédsko a Nórsko.


Podnetom na hľadanie spolupráce v oblasti smart city bol obmedzený prístup k zdrojom európskych štrukturálnych a investičných fondov pre obnovu budov nachádzajúcich sa na území Bratislavského samosprávneho kraja.


SIEA participuje na viacerých medzinárodných projektoch podporujúcich inovácie a energetickú efektívnosť v mestách a obciach SR. „V rámci projektov TOGETHER a Near Zero Energy Building sme našli priestor pre vhodnú spoluprácu a možný prínos aj pre obyvateľov Bratislavy. Spoluprácu odštartujeme najmä informačnými a edukačnými aktivitami," uviedla Svetlana Gavorová.


Medzinárodný projekt TOGETHER realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe má za cieľ podporiť samosprávy, aby prijali také riadiace opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti pri správe svojich budov a infraštruktúry, vďaka ktorým dosiahnu čo najvyššiu úsporu energie a tým aj finančných zdrojov v ich verejnom rozpočte. Do projektu bolo zatiaľ zapojených 7 pilotných budov, medzi ktorými nechýbali ani budovy materských a základných škôl. Jedným z výsledkov projektu je realizácia vzdelávacieho kurzu pre pracovníkov samospráv a užívateľov budov so zameraním na energetické manažérstvo, správanie užívateľov a ekonomické nástroje pre obnovu a správu budov.


V septembri 2017 zaháji SIEA implementáciu projektu s maďarským partnerom týkajúcim sa obnovy školských budov na energetickú úroveň „Near Zero Energy Building" s prvkami zelených budov. Cieľom projektu, ktorý bude verejne prezentovaný, je vytvorenie konceptu realizovateľnosti opatrení energetických úspor verejnej budovy, vrátane osobitného ekonomického posúdenia návratnosti vložených investícií. Nejde teda len o zateplenie budovy a výmenu okien, ale o vyššiu pridanú hodnotu v oblasti energetickej efektívnosti. Pilotná štúdia by sa mohla realizovať na vybranej bratislavskej škole.
 
 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).