Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Úvod

fb_logo

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov


 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ako príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, vyhlásila 7.12.2015 výzvu pre Špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Indikatívna výška vyčlenených finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie je 150 mil. EUR. Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov.

 

Uzavretie výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 dňom 26.10.2016

 

Oprávnení žiadatelia, ktorými sú subjekty ústrednej správy, verejnoprávne ustanovizne a subjekty územnej samosprávy, môžu od dnešného dňa podávať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (žiadosti o NFP) pre projekty týkajúce sa realizácie opatrení v oblasti úspor energie vo verejných budovách.

 

Komplexné projekty môžu zahŕňať opatrenia zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, ako aj výťahov. V rámci obnovy je možné navrhnúť aj opatrenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Nevyhnutnou podmienkou podpory bude dosiahnutie lepších parametrov, ako sú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Obnovená budova preto musí byť nízkoenergetická, ultranízkoenergetická alebo budova s takmer nulovou potrebou energie. V rámci výzvy bude podporená iba obnova verejných budov (najmä administratívnych budov) mimo Bratislavského samosprávneho kraja.


Od úspešných žiadateľov o NFP sa očakáva najmä:

  • dosiahnutie minimálne 50 % úspory potreby energie na vykurovanie;
  • vypracovaný energetický audit verejnej budovy;
  • zníženie výpočtovej potreby energie (energetickej hospodárnosti budov) nad rámec platných minimálnych požiadaviek;
  • udržateľnosť po dobu aspoň 5 rokov.

 

Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie 150 mil. EUR. Prvá uzávierka z hľadiska jej priebežného vyhodnocovania je stanovená na 15. január 2016 a následne na 15. marec 2016.

 

Podrobné informácie a samotná výzva sú k dispozícii na: www.siea.sk a www.op-kzp.sk.

 7.marca 2016 bolo zverejnené Usmernenie č.1 k výzve, ktoré je zverejnené na www.op-kzp.sk

Kontakt pre ďalšie informácie


Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať na:

 tel.: +421/2 58 248 343, e-mail: esif@siea.gov.sk

 

v nasledujúcich dňoch: Pondelok, streda, piatok v čase od 8.00 - 11.30

                                  Utorok v čase od 8.00 - 11.30 a 13.00 - 15.00
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).