Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Odporúčania na spracovanie energetického auditu verejnej budovy


Odporúčania na spracovanie energetického auditu verejnej budovy

Súčasťou žiadostí o podporu projektov zameraných na zníženie spotreby energie vo verejných budovách z OP Kvalita životného prostredia budú aj energetické audity. Ako postupovať pri audite budov je uvedené v Odporúčaniach na spracovanie energetického auditu verejnej budovy, ktoré vypracovala SIEA. »»


Inštalovaný výkon zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach si treba dobre zvážiť


Inštalovaný výkon zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach si treba dobre zvážiť

Výška podpory z európskych fondov na malé zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach bude závisieť aj od toho, koľko zelenej energie môže zariadenie vyrobiť. Inštalovaný výkon zariadení si však treba dobre zvážiť. »»


Nový Operačný program Výskum a inovácie je pripravený na realizáciu


Nový Operačný program Výskum a inovácie je pripravený na realizáciu

Minister hospodárstva SR Pavol Pavlis, spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom Draxlerom a zástupcom Európskej komisie Christopherom Toddom predstavili 21.1.2015 nový Operačný program Výskum a inovácie. »»


Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia


Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia

Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia sa uskutočnilo 18. decembra 2014. Ide o druhý najväčší operačný program. Európska komisia naň vyčlenila takmer 3,2 miliardy eur. »»


Usmernenie k vypĺňaniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu


Usmernenie k vypĺňaniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydáva aktualizáciu  usmernenia pre Prijímateľov nenávratného finančného príspevku. »»


Usmernenie k Verejnému obstarávaniu pre prijímateľov k uzatváraniu zmlúv na dodanie tovarov


Usmernenie k Verejnému obstarávaniu pre prijímateľov k uzatváraniu zmlúv na dodanie tovarov

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydáva usmernenie pre Prijímateľov nenávratného finančného príspevku. »»


Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401


Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 18. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP zameranej na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31DM-1401. »»


Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich


Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich

Dňa 10.11.2014 sa uskutočnil seminár k výzve KaHR-21DM-1402 na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis). »»


Poučenie žiadateľov o dotáciu/NFP vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády SR


Poučenie žiadateľov o dotáciu/NFP vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády SR

Za účelom predchádzania korupcie v procese poskytovania a čerpania dotácie/nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), Úrad vlády SR ako poskytovateľ dotácie/NFP, v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády SR, vydal  upozornenie pre žiadateľa o dotáciu/NFP.

  »»


Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur


Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur

Na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, bude možné počas nasledujúcich piatich rokov čerpať 938,8 miliónov Eur z európskych investičných a štrukturálnych fondov. »»


 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).