Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy


Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre OP Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí predložených k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov presiahol aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre Subjekty územnej samosprávy. »»


Upozornenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok


Upozornenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok

Žiadatelia o príspevok v rámci OP Výskum a inovácie musia byť najneskôr pred podpísaním zmluvy o NFP zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa týka všetkých, ktorí žiadajú sumu vyššiu ako 100 000 eur. »»


SIEA hľadá znalcov z oblastí stavebníctva, strojárstva, vedy a výskumu


SIEA hľadá znalcov z oblastí stavebníctva, strojárstva, vedy a výskumu

SIEA hľadá znalcov z oblastí stavebníctva, strojárstva, vedy a výskumu na overovanie hospodárnosti výdavkov v projektoch podporených z európskych fondov v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Kvalita životného prostredia a Výskum a inovácie. »»


Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou


Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako SO pre OP KŽP oznamuje, že dňa 6.6.2017 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou. »»


Informácia o presiahnutí alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy


Informácia o presiahnutí alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

SIEA ako SO pre OP KŽP oznámila 2.6.2017 informáciu o presiahnutí výšky alokácie pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy pre výzvu zameranú  na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OPKZP-PO4-SC431-2017-19. »»


Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04


Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva ako SO pre OP VaI plánuje ukončením 3. hodnotiaceho kola uzavrieť výzvy OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04. »»


Usmernenie č. 3 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04


Usmernenie č. 3 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva SR ako SO pre OP VaI zverejnilo usmernenie o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04 »»


Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02


Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI uzavrelo ku dňu 16.5.2017 výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02. »»


Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02


Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02

MH SR ako SO pre OP VaI informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02 plánuje výzvu uzavrieť. »»


V 8. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 767 poukážok


V 8. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 767 poukážok

V 8. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 767 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla. »»


 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).