Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Upozornenie pre žiadateľov / prijímateľov – dodržiavanie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní


V záujme zabezpečenia ochrany finančných záujmov Európskej únie si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu dôsledného dodržiavania ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. »»


Aktualizácia č. 2 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie OP KaHR


Dňa 10.02.2011 nadobudla účinnosť "Aktualizácia č. 2 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. »»


Usmernenie pre prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu (priebežnej a záverečnej) prostredníctvom verejného portálu ITMS


V zmysle aktuálneho Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém“) je prijímateľ povinný s účinnosťou od 1.5. 2010 zasielať Žiadosť o platbu (Priebežná/Záverečná) prostredníctvom verejného portálu ITMS. »»


Upozornenie k výzve KaHR-13SP-1001


Upozornenie k výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001, ktoré bude súvisieť so zmenou zákona č. 158/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Usmernením sa zároveň predĺži termín predkladania žiadostí. »»


Oznámenie o ukončení pôsobenia sekcie štrukturálnych fondov Národnej agentúry pre rozvoj malého stredného podnikania


Oznámenie o ukončení pôsobenia sekcie štrukturálnych fondov Národnej agentúry pre rozvoj malého stredného podnikania

Ministerstvo hospodárstva  SR oznamuje, že k 11.06.2011 dochádza k presunu činností spojených s implementáciou opatrení v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a  Sektorového operačného programu Priemysel a služby z doterajšej pôsobnosti Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania do pôsobnosti SIEA. »»


Usmernenie č. 4 k Výzve KaHR-13SP-1001


Usmernenie č. 4 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 26. 5. 2011 Usmernenie č. 4 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001. Projekty zamerané na priemyselný výskum a  experimentálny vývoj je možné predkladať  do 16. 9. 2011. »»


MH SR pripravuje usmernenie k výzve KaHR-13SP-1001


MH SR pripravuje usmernenie k výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva SR 31. 3. 2011 oznámilo, že v súvislosti so zmenou zákona o verejnom obstarávaní pripravuje usmernenie k výzve KaHR-13SP-1001. Usmernením bude zároveň predĺžený termín predkladania projektov zameraných na priemyselný výskum a experimentálny vývoj. »»


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1001


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1001

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-13SP-1001 Opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ktoré sa uskutočnia 14. - 17. marca 2011. »»


Usmernenie č. 3 k Výzve KaHR-13SP-1001


Usmernenie č. 3 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 16. decembra 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve KaHR -13SP-1001  zameranej na podporu výskumu a vývoja. Usmernením bol zároveň predĺžený termín predkladania žiadostí do 30. 6. 2011. »»


Ministerstvo hospodárstva zverejnilo harmonogram výziev na rok 2011


Ministerstvo hospodárstva zverejnilo harmonogram výziev na rok 2011

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 14. 12. 2010 harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2011 a aktualizovalo harmonogram výziev na rok 2010. Z harmonogramov vyplýva, že výzva pre menšie podnikateľské projekty zamerané na energetickú efektívnosť a využívanie OZE už nebude vyhlásená. »»


 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).