Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Usmernenie č. 5 k Výzve KaHR-13SP-1001


Usmernenie č. 5 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. júla 2011 Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP-1001. Usmernením bol zároveň predĺžený termín predkladania projektov zameraných na priemyselný výskum a  experimentálny vývoj do 14. októbra 2011. »»


Usmernenie prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS


Usmernenie prijímateľa k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS

S účinnosťou od 15. 7. 2011 nadobudlo platnosť usmernenie pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z výziev  administrovaných sekciou ŠF pre rozvoj MSP SIEA k vyplneniu a odoslaniu žiadosti o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS. »»


Usmernenia k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR


Usmernenia k vypĺňaniu monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR

Dňa 23. 06. 2011 nadobudla účinnosť „Aktualizácia č. 3 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. V tejto súvislosti bolo 24. 6. 2011 aktualizované aj usmernenie určené pre výzvy, ktorých implementáciu má v gescii Sekcia štrukturálnych fondov pre rozvoj malého a stredného podnikania SIEA. »»


Výsledky schvaľovacieho procesu jednotlivých žiadostí o nenávratný finančný príspevok sú oznamované žiadateľom príslušným sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom až po ukončení celého procesu hodnotenia


Ministerstvo hospodárstva SR upozorňuje všetkých žiadateľov, že v zmysle vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, sú výsledky schvaľovacieho procesu jednotlivých podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok oznamované všetkým žiadateľom príslušným sprostredkovateľským orgánom až po ukonční celého procesu hodnotenia. »»


Opätovné spustenie portálu ITMS


Od 8. 3. 2010 opäť funguje verejný portál ITMS - predkladanie žiadostí o NFP v elektronickej verzii. »»


Prerušenie prevádzky modulu pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta


V období od 20. 4. 2010 do 28. 4. 2010 bude z dôvodu rozšírenia funkcionalít odstavený modul pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta. »»


Predĺženie prechodného obdobia do konca septembra, počas ktorého nie je potrebné vypĺňať monitorovacie správy cez ITMS


V zmysle aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (verzia 4.2) si dovoľujeme informovať prijímateľov pomoci o predĺžení prechodného obdobia do 30. 9. 2010.

  »»


Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu monitorovacej správy projektu (priebežnej a záverečnej) a následnej monitorovacej správy projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS - aktualizované


V zmysle aktuálneho Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Systém“) je prijímateľ povinný s účinnosťou od 1. 10. 2010 zasielať monitorovacie správy projektu (priebežné, záverečné a následné) prostredníctvom verejného portálu ITMS. »»


Upozornenie pre žiadateľov / prijímateľov – dodržiavanie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní


V záujme zabezpečenia ochrany finančných záujmov Európskej únie si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu dôsledného dodržiavania ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. »»


Aktualizácia č. 2 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie OP KaHR


Dňa 10.02.2011 nadobudla účinnosť "Aktualizácia č. 2 Metodického pokynu RO č. 8 k postupom pre monitorovanie realizácie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“. »»


 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).