Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na projekty zamerané na zavádzanie inovatívnych technológií v priemysle a službách


Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na projekty zamerané na zavádzanie inovatívnych technológií v priemysle a službách

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila v januári 2012 štyri semináre pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách. »»


Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101


Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 1. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP/LSKxP - 1101. »»


Zverejnenie dodatku č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce


Zverejnenie dodatku č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce

Dňa 25. januára 2012 nadobudol platnosť a účinnosť  Dodatok č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis), DM - 5/2008, zverejnením v Obchodnom vestníku č. 17/2012. »»


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve KaHR–111SP/LSKxP–110, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6. a 7. 2. 2012. Prednášky sú venované príprave projektov súvisiacich s inovatívnymi technológiami, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity. »»


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1101


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1101

SIEA v spolupráci s MH SR pripravila bezplatné informačné semináre pre podnikateľov, ktorí majú záujem o príspevky zo štrukturálnych fondov na nákup inovatívnych technológií. Semináre k výzve KaHR-111SP-1101 sa uskutočnia v januári v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a v Bratislave. »»


Výzva pre podnikateľov na predkladanie žiadostí o príspevok na inovatívne technológie


Výzva pre podnikateľov na predkladanie žiadostí o príspevok na inovatívne technológie

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 16.12.2011 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Podopatrenia 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Do výzvy sa môžu zapojiť podnikateľské subjekty. Uzávierka výzvy je 19. marca 2012 »»


Ministerstvo hospodárstva zverejnilo harmonogram výziev na rok 2012


Ministerstvo hospodárstva zverejnilo harmonogram výziev na rok 2012

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 9. 12. 2011 indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2012 a aktualizovalo indikatívny harmonogram výziev na rok 2011. »»


Oznam pre Prijímateľov k predkladaniu a preplácaniu žiadostí o platbu


Oznam pre Prijímateľov k predkladaniu a preplácaniu žiadostí o platbu pre projekty Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre obdobie konca roka 2011 a začiatok roku 2012 »»


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR–111SP/LSKxP–1101 Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov , Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, ktoré sa uskutočnia od 21. 10. 2011. »»


Predĺženie termínu na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Výzvy KaHR-13SP-1001


Predĺženie termínu na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Výzvy KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 13. októbra 2011 Usmernenie č. 6 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“). Usmernením sa predlžuje termín na predloženie ŽoNFP do 26.10.2011. »»


 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).