Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Predĺženie lehoty na predloženie dokumentov o splnení podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy KaHR-22VS-1001


Predĺženie lehoty na predloženie dokumentov o splnení podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy KaHR-22VS-1001

Žiadateľom, ktorí splnili podmienky odborného hodnotenia v rámci výzvy KaHR-22VS-1001 a boli vyzvaní na predloženie dokumentov na overenie splnenia podmienok poskytnutia pomoci, bola lehota predĺžená o 20 kalendárnych dní. »»


Seminár k výzve KaHR-113DM-1201


Seminár k výzve KaHR-113DM-1201

Seminár pre záujemcov o príspevky zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách sa uskutoční len v Bratislave. Ďalšie tri plánované semináre sa neuskutočnia, pretože výzva KaHR-21SP-1201 bola zrušená. »»


Výzva na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike


Výzva na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby  aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 29. 2. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Žiadosti je možné predkladať do 4. 6. 2012. »»


Usmernenie č. 2 k Výzve KaHR-111SP-1101


Usmernenie č. 2 k Výzve KaHR-111SP-1101

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 28. februára 2012 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR - 111SP - 1101 »»


Odovzdávanie projektov v rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101


Odovzdávanie projektov v rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101

SIEA oznamuje potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101, že žiadosti o NFP sa budú preberať v zmysle podmienok uvedených vo výzve výlučne v sídle SIEA v Bratislave na Bajkalskej ulici č. 27 v dňoch 28.  a 29. 2. 2012. »»


Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s účasťou výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách


Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s účasťou výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 24. 2. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ pre projekty súvisiace s účasťou slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách. Žiadosti je možné predkladať do 24. 5. 2012. »»


Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-111SP-1101


Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-111SP-1101

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 21. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR - 111SP - 1101 na predkladanie Žiadostí o nenávratný príspevok na projekty súvisiace s inovatívnymi technológiami. »»


Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na projekty zamerané na zavádzanie inovatívnych technológií v priemysle a službách


Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na projekty zamerané na zavádzanie inovatívnych technológií v priemysle a službách

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila v januári 2012 štyri semináre pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách. »»


Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101


Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 1. februára 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP/LSKxP - 1101. »»


Zverejnenie dodatku č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce


Zverejnenie dodatku č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce

Dňa 25. januára 2012 nadobudol platnosť a účinnosť  Dodatok č. 2 k Schéme na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis), DM - 5/2008, zverejnením v Obchodnom vestníku č. 17/2012. »»


 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).