Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve KaHR–111SP/LSKxP–110, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6. a 7. 2. 2012. Prednášky sú venované príprave projektov súvisiacich s inovatívnymi technológiami, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity. »»


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1101


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1101

SIEA v spolupráci s MH SR pripravila bezplatné informačné semináre pre podnikateľov, ktorí majú záujem o príspevky zo štrukturálnych fondov na nákup inovatívnych technológií. Semináre k výzve KaHR-111SP-1101 sa uskutočnia v januári v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a v Bratislave. »»


Výzva pre podnikateľov na predkladanie žiadostí o príspevok na inovatívne technológie


Výzva pre podnikateľov na predkladanie žiadostí o príspevok na inovatívne technológie

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 16.12.2011 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Podopatrenia 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Do výzvy sa môžu zapojiť podnikateľské subjekty. Uzávierka výzvy je 19. marca 2012 »»


Ministerstvo hospodárstva zverejnilo harmonogram výziev na rok 2012


Ministerstvo hospodárstva zverejnilo harmonogram výziev na rok 2012

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 9. 12. 2011 indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2012 a aktualizovalo indikatívny harmonogram výziev na rok 2011. »»


Oznam pre Prijímateľov k predkladaniu a preplácaniu žiadostí o platbu


Oznam pre Prijímateľov k predkladaniu a preplácaniu žiadostí o platbu pre projekty Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre obdobie konca roka 2011 a začiatok roku 2012 »»


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR–111SP/LSKxP–1101 Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov , Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, ktoré sa uskutočnia od 21. 10. 2011. »»


Predĺženie termínu na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Výzvy KaHR-13SP-1001


Predĺženie termínu na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Výzvy KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 13. októbra 2011 Usmernenie č. 6 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“). Usmernením sa predlžuje termín na predloženie ŽoNFP do 26.10.2011. »»


Upozornenie o uvoľnení novej verzie ITMS portálu do prevádzky


Upozornenie o uvoľnení novej verzie ITMS portálu do prevádzky

Upozornenie o uvoľneni novej verzie ITMS portálu do prevádzky. »»


Vyhlásenie výzvy pre podnikateľské subjekty


Vyhlásenie výzvy pre podnikateľské subjekty

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 30. 9. 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podnikateľské projekty súvisiace s nákupom inovatívnych technológií, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity. Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Termín predkladania žiadostí je do 29. februára 2012. »»


Zverejnenie schémy pomoci k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu


Zverejnenie schémy pomoci k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu

Dňa 13. septembra 2011 nadobudla platnosť a účinnosť Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu. Schéma určuje rámec podpory k pripravovanej výzve zameranej na projekty súvisiace s nákupom inovatívnych technológií, ktoré umožnia podnikateľom zamestnať príslušníkov rómskej komunity. »»


 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).