Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s podporou inovácií prostredníctvom projektov zameraných na výskum a vývoj


Výzva na predkladanie projektov súvisiacich s podporou inovácií prostredníctvom projektov zameraných na výskum a vývoj

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 31. 8. 2012 výzvu na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy KaHR-13SP-1201 je možné predkladať do 29. novembra 2012. »»


Priemyselné parky podporené v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby


Priemyselné parky podporené v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby

Pozrite si aktuálne informácie o priemyselných parkoch podporených z SOP Priemysel a služby. Záujemcovia môžu získať výhody investične pripravených plôch a bezplatné poradenstvo v oblasti získavania štátnej pomoci. »»


Pripravovaná výzva na podporu výskumu a vývoja v podnikoch


Pripravovaná výzva na podporu výskumu a vývoja v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje v auguste vyhlásiť výzvu pre opatrenie 1.3 -  Podpora inovačných aktivít v podnikoch - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. »»


Priemyselné parky podporené zo štrukturálnych fondov Európskej únie


 

V rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby (2004 - 2006) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007 - 2013)  bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v celkovej sume viac ako 110 miliónov € na výstavbu 24 priemyselných parkov. K dispozícii sú informácie o realizácii projektov, aktuálnej obsadenosti plôch, vrátane odkazov na podrobnejšie údaje a kontaktov na zodpovedné osoby.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako implementačná agentúra Ministerstva hospodárstva SR zabezpečuje implementáciu výziev, v rámci ktorých mohli mestá a obce prostredníctvom štrukturálnych fondov získať podporu na vybudovanie priemyselných parkov. Po ukončení realizácie projektov SIEA monitoruje plnenie merateľných ukazovateľov, ku ktorým sa obce zaviazali.

 

Podrobnejšie informácie o možnostiach v jednotlivých parkoch sú k dispozícii na internetovej stránke www.priemyselneparkyslovenska.sk.

 

SOP_PS_logo.jpg

Priemyselné parky podporené v rámci SOP Priemysel a služby  

 (Stav k 31. 5. 2018)

 

Obec Diakovce 

Diakovce0.jpgNázov projektu: Infraštruktúra pre Priemyselný park Diakovce 
Čerpanie NFP: 1 833 809,56 €
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 321
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 26

Pripravená plocha: 74 618 m2

Obsadenosť parku: 47 923 m2

Typ parku: zelený

 

Podrobnejšie informácie a kontakt - Obecný úrad Diakovce

Investori:

 • MMB Work s.r.o.
 • Ayman Mahmoud, vybudovanie a prevádzka výrobných hál
 • G & G TRANS s.r.o. (parkovisko, výrobná hala, garáže, dielne)
 • Ján Komjáthy-Stolárstvo KOMI, stolárstvo
 • JOLI, s.r.o.
 • KOMI nábytok s.r.o., výstavby a prevádzkovania výrobných hál – rozšírenie stolárskej výroby
 • PROIMPEX GROUP, a.s., výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí

 

Mesto Galanta

Galanta0.jpgNázov projektu: Priemyselný park Galanta

Čerpanie NFP: 7 280 282,39 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 316

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 425

 

Pripravená plocha: 124 704 m2

Obsadenosť parku: 124 704 m2

Typ parku: zelený

 

Podrobnejšie informácie a kontakt- Mestský úrad Galanta 


Investori:

 • SCM logistics s.r.o. - logistika, dispečing
 • Samsung Electronics Slovakia, s. r. o. - podporné činnosti k výrobe, materiálový manažment, logistika a skladovanie súčiastok, logistika a skladovanie hotových výrobkov
Mesto Hurbanovo

Hurbanovo0.jpgNázov projektu: Hurbanovo – priemyselný park

Čerpanie NFP: 416 383,45 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 100

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 7


Pripravená plocha: 70 678 m2

Obsadenosť parku: 55 200 m2 (+ 15 478 m2 pripravená plocha)

Typ parku: zelený

 

Podrobnejšie informácie a kotakt - Mestský úrad Hurbanovo  


Investori:

 • Atwood Slovakia s.r.o., vybudovanie priemyselnej haly na skladovanie tovaru a výroby oceľových produktov
 • COM RENT, s.r.o. - logistická stavba
 • RENERGIE Solárny park Hurbanovo s. r. o. - výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW
 • SvitCom s.r.o, vybudovanie veľkoskladu na spracovanie korenín, liečivých rastlín, vzorkovej predajne a sušiarne zeleniny, ovocia a liečivých rastlín
Mesto Myjava

Myjava0.jpgNázov projektu: Priemyselný park Javorinská Myjava

Čerpanie NFP: 2 530 303,29 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 246

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 974


Pripravená plocha: 144 677 m2

Obsadenosť parku: 144 677 m2

Typ parku: zelený

 

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Myjava


Investori:

 • Altcam Slovakia, s.r.o. - výroba súčiastok do automobilového priemyslu
 • CEP Scherdel s.r.o. - rozšírenie závodu spoločnosti výstavbou nových objektov (výrobná hala, skladové priestory, parkovacie miesta)
 • CPN Invest s r.o. - výroba mestského mobiliáru
 • M-Technology, s.r.o.. - strojárenská výroba, skladovacie priestory
 • Reutter SK, s.r.o. - strojárenský priemysel
 • Sanitas spol. s r.o. - výroba sanitárnej techniky
 • SEISA Europe, s r.o. - výroba zdravotníckych komponentov
 • TOP KRAFT SK a.s. - skladové priestory s administratívou
 • SUBTIL SPRINGS s r.o. - výroba súčiastok do automobilového priemyslu
Mesto Lučenec

Lucenec0.jpgNázov projektu: Priemyselná zóna Juh Lučenec /II. etapa/

Čerpanie NFP: 3 074 955,75 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 252

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 30


Pripravená plocha: 54 877,6 m2

Obsadenosť parku: 38 259 m2

Typ parku: zelený

 

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Lučenec


Investori:

 • PWR – Plastic waste recycling a.s. - stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov,
 • Marek Kočalka - výroba nábytku
 • CESTY SK s.r.o. – vybudovanie a prevádzka obaľovacieho centra
Mesto Hnúšťa

PP_Hnusta.jpgNázov projektu: Nákup a rekonštrukcia výrobnej haly v priemyselnom parku Hnúšťa

Čerpanie NFP: 2 228 832,74 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 45

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 46

 

Pripravená plocha: 4 469 m2

Obsadenosť parku: 4 469m2

Typ parku: hnedý

 

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Hnúšťa

 

Investori:

 • mageba Slovakia s.r.o. - výroba vystužených elastometových ložísk; kovoobrábanie; výroba kovových konštrukcií a ich častí; výroba jednoduchých výrobkov z kovu; opracovanie kovu jednoduchým spôsobom; zváračské práce; výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu
Obec Vígľaš

Viglas.jpgNázov projektu: Priemyselný park Vígľaš - technická vybavenosť územia

Čerpanie NFP: 1 488 749,08 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 245

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 40


Pripravená plocha: 377 938 m2

Obsadenosť parku: 159 981 m2

Typ parku: zelený

Podrobnejšie informácie a kontakt - Obecný úrad Vígľaš  


Investori:

  • ASL-Tech, s.r.o. - výroba zváraných častí strojov a konštrukcií
  • Bidfood Slovakia s.r.o. - výstavba závodu na výrobu a distribúciu potravín
  • EUROLEGNA, s.r.o. - výstavba závodu na výrobu drevených parkiet a eurohranolov
  • ForDom, s.r.o.
  • INFINITY GROUP, a.s. - výroba výpalkova zváraných konštrukcií
  • PROTEL s.r.o., Banská Bystrica - fotovoltaická elektráreň
  • SLOVAK FOOD COMPANY, s.r.o.
  • BcLoad, s.r.o.- výskumno-vývojový závod mobilných strojov prevádzky zameranej na výrobu klzom riadených pracovných strojov
  • P.I.C. Slovakia s.r.o. - výstavba závodu na výrobu, vývoj a predaj plastových vyfukovaných výrobkov a obalov pre potravinársky, lekársky a kozmetický priemysel;
Mesto Detva

PP_Detva.JPGNázov projektu: Priemyselný park Detva

Čerpanie NFP: 6 649 853,92 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 538

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 597


Pripravená plocha: 29 517,41 m2

Obsadenosť parku: 29 517,41 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Detva


Investori:

  • PPS Group , a.s.- výroba zvarencov pre zahraničných odberateľov výrobcov stavebných a banských strojov
  • PPS Development s.r.o. - agentúra dočasného zamestnávania
  • STARES Plus, spol. s r.o. - stravovanie pracovníkov HPP Detva, ako aj iných firiem
  • Martin Debnár - činnosť strojárenského charakteru
  • IPM Industries, s.r.o. - činnosť strojárenského charakteru
  • KELSON s.r.o. - činnosť strojárenského charakteru
Mesto Poprad

Poprad.jpgNázov projektu:Vybudovanie priemyselného parku Poprad - Matejovce

Čerpanie NFP:  4 890 344,94 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 166

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 1 172

 

Pripravená plocha: 72 753 m2

Obsadenosť parku: 72 753 m2

Typ parku: zelený

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Poprad  


Investori:

 • CA.BI, s. r. o. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy
 • GGP Slovakia, s. r. o. - výroba záhradnej techniky
 • HO & PE Family, s. r. o. - výroba, import, export, spracovanie a distribúcia mrazeného a chladeného potravinárskeho tovaru
 • IDEAL CENTER, s.r.o. - povrchová úprava kovov práškovým lakovaním
 • IMMERGAS EUROPE s.r.o. - výroba kondenzačných plynových kotlov, solárnych kolektorov
 • LPH, a. s. - výroba presných technických a estetických výliskov z plastov vrátane montáží vyšších celkov
 • TOL, spol. s r. o. - import a distribúcia cukroviniek
Mesto Lipany

Lipany.jpgNázov projektu: Priemyselný park Za traťou

Čerpanie NFP: 1 748 856,24 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 136

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 97

 

Celková plocha parku: 101 305 m2

Pripravená plocha: 90 044 m2

Obsadenosť parku: 66 886 m2

Typ parku: zelený

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Lipany  


Investori:

 • BIOLIPANY, s.r.o. - splyňovacia stanica s kogeneračnou jednotkou, ktorá bude slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy
 • E & G - EISEN - STAHL, s. r. o. - strojárska výroba
 • ICLA s.r.o. - miešanie farieb, náterových hmôt, tmelov a výroba brúsnych materiálov
 • MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. - výroba asfaltových zmesí
 • REPOX, s.r.o. - splyňovacia stanica s kogeneračnou jednotkou, ktorá bude slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy
 • TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o. - prevádzka fotovoltickej elektrárne
 • Teprofa Slovakia, s.r.o. - strojárska výroba zvarencov a frém pre budúce stroje a zariadenia; výroba strojárskych dielov a zvarencov z ocele a nerezového materiálu; opracovanie strojárskych dielov a sučiastok; lakovanie
 • Správa parku mestom
 • Stolárstvo Petrík s.r.o. - stolárska výroba
 • prodining, s.r.o. - vybudovanie pivovaru
Obec Jaklovce

Jaklovce.jpgNázov projektu: Rekonštrukcia výrobných hál a miestnej infraštruktúry v priemyselnej zóne Jaklovce

Čerpanie NFP: 5 237 904,72 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 230

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 228

 

Pripravená plocha: 7 030 m2

Obsadenosť parku: 6 233 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Obecný úrad Jaklovce 


Investori:

 • BPS D&V, s.r.o.
 • LEONI Slovakia, spol. s r.o., odštepný závod Stará Turá - výrobná prevádzka na výrobu strojov, prístrojov a zariadenía
 • QESS, s.r.o. - výroba elektrotechnických a elektronických strojov, prístrojov a zariadení
Obec Kojšov

Kojsov.jpgNázov projektu: Výrobné haly Píla - Kojšov

Čerpanie NFP: 1 515 138,35 eur

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 62

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 23

 

Pripravená plocha: 1 328 m2

Obsadenosť parku: 1 328m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Obecný úrad Kojšov


Investori:

 • DRAKOV s.r.o.
 • JOKO timber s.r.o. - kovoobrábanie, výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
 • KRAMA, s.r.o.
Mesto Vranov nad Topľou

Vranov0.jpgNázov projektu: Priemyselný park Vranov nad Topľou - Ferovo

Čerpanie NFP:  3 716 636,80 eur

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 560

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 4

 

Pripravená plocha: 125 599 m2

Obsadenosť parku: 10 350 m2

Typ parku: zelený

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Vranov nad Topľou  


Investori: 

 • EMATECH s.r.o. - výstavba haly na predaj a servis poľnohospodárskej techniky
 • IRON RECYCLING a.s. s.r.o. - výstavba závodu na spracovanie použitých batérií a výrobu komponentov pre výrobcov nových batérií


Mesto Snina

Snina.jpgNázov projektu: Rekonštrukcia výrobných hál - Snina

Čerpanie NFP: 3 145 518,10 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 120

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 140

 

Pripravená plocha: 5 254 m2

Obsadenosť parku: 5 254 m2

Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Snina  


Investori:

 • DEL Casting a.s.,Snina - tlakové lejacie stroje
 • Elektron, s.r.o., Snina - riadenie tlakových, nízkotlakých a kokilových lejacích strojov
 • MOPS Press, s.r.o. - Belá nad Cirochou - zlievárenstvo
 • RMR Slovensko, s.r.o., Humenné - hydraulika
Mesto Trebišov

Trebisov.jpgNázov projektu: Priemyselný park Trebišov

Čerpanie NFP: 5 274 470,44 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 250

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 7

 

Pripravená plocha: 31 875 m2

Obsadenosť parku: 0 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - priemyselný park  

Investori:

-

logo-opkahr.jpgPriemyselné parky podporené v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2017-2013)

 (Stav k 31. 5. 2018)

 
Mesto Gelnica

PP_gelnica.jpgNázov projektu: Priemyselný park mesta Gelnica

Čerpanie NFP: 3 511 829,77 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 241

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 51


Pripravená plocha: 2 903 m2

Obsadenosť parku: 1 320, 06 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Gelnica

Investori:

 • Detský domov Žakarovce
 • Dušan Lojda - výroba betónových výrobkov dekoračného charakteru
 • JOKABRON – Jozef Gans – výroba predmetov z dreva
 • Kanomis – výroba klampiarskych komponentov
 • Radovan Macejko - AMD, nástrojárstvo, kovoobrábanie, stolárstvo, výroba nábytku
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa
 • KOMPOZIT-Pillar s.r.o., Kluknava – výroba a vývoj výrobkov z kompozitných materiálov
 • FEXAS s.r.o. – uskutočňovanie stavieb, prípravné práce k realizácii stavieb


Mesto Stropkov

PP_Stropkov.jpgNázov projektu: Hnedý priemyselný park Stropkov – I. etapa

Čerpanie NFP: 3 502 126,48 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 62

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 57


Pripravená plocha: 1 890 m2

Obsadenosť parku: 1 869 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Stropkov 


Investori:

 • IP Connector Technology s.r.o. – montáž súčiastok pre automobilový priemysel
 • Stanislav Potoma PS - výroba a spracovanie plastov - obalov
Mesto Tornaľa

PP_Tornala.jpgNázov projektu: Hnedý priemyselný park Tornaľa

Čerpanie NFP: 9 934 335,87 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 240
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 238


Pripravená plocha technicky zhodnotených objektov: 7 588 m2

Pripravená podlahová plocha: 15 890 m2

Obsadenosť parku - podlahová plocha: 14 066,21 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Tornaľa

Investori:

 • Čaro slovenských byliniek s.r.o.
 • SELYZ-NÁBYTOK s.r.o. - zhotovenie čalúneného nábytku a poťahov čalúneného nábytku
Mesto Trnava

PP_Trnava.JPGNázov projektu: Mestský priemyselný a technologický park Trnava

Čerpanie NFP: 6 935 163,4 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 450
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 215


Pripravená plocha: 8 675 m2

Obsadenosť parku: 7 961,99 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Trnava


Investori:

 

 • Aver, s.r.o.
 • Automobilový klaster Slovensko – podpora a rozvoj firiem a organizáciií pôsobiacich v automobilovom priemysle
 • CELIM Slovakia – združenie zamerané na výskum a vývoj inovatívnej technológie pre realizáciu vrtov hĺbkovej geotermie
 • Edit print s.r.o. – tlačiarenské práce
 • Eko Watt, s.r.o. - Výskum, vývoj a šírenie technológií v oblasti odolných riadiacich a senzorických systémov (obnoviteľné zdroje energie)
 • Emil Halán - Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
 • EUROPE FREY TEAM – Andrej Fridrich
 • FLOS SLOVAKIA, s.r.o. – dovoz a distribúcia čerstvých rezaných kvetov a črepníkových rastlín najvyššej kvality
 • FCC Trnava
 • HORSONA, s.r.o. - produkcia obalových materiálov určených pre potravinársky priemysel.
 • Ľubica Slováková – obchod s devocionáliami
 • Natures, s.r.o. – biotechnologická spoločnosť
 • Nemček SONES spol. s r.o. – predaj a servis vysokozdvižných vozíkov manipulačnej techniky
 • MIKROP Slovensko s.r.o. – výroba, vývoj a distrubúcia minerálnych a minerálnovitamínových premixov a zmesí pre výživu hospodárskych zvierat
 • Peikko Slovakia s.r.o. – upevňovacie technológie pre betónové konštrukcie a spriahnuté nosníky pre bezprievlakové konštrukcie
 • RECALL SK, s.r.o. – distribúcia mobilného príslušenstva
 • Relax team, s.r.o. – catering, gastronómia
 • SECOND LIFE CARE k.s. – sprostredkovateľská agentúra
 • SK Store, s.r.o. - Distribúcia a veľkoobchod so satelitnou technikou a spotrebnou elektronikou
 • STEFE Trnava, s.r.o. – realizuje energetické služby a údržbu mestských komunikácií
 • SKaŠZ Mesta Trnava
 • Vossloh Schwabe Deutschland GmbH – výroba komponentov pre svetelný priemysel
 • Walser, s.r.o. - výroba, predaj a distribúcia autodoplnkov
 • WELD TECHNOLOGY, spol. s.r.o. – pôsobí v oblasti zváraia, zlievarenstva, metalurgie a elektrotechniky
 • WOFIS - montáž elektrických zariadeí a bleskozvodov, opravy a údržba mestských fontán
 • 4 Robotics s.r.o. - podpora robotických systémov ABB, poskytuje komplexné riešenia v oblasti integrácie robotiky a automatizácie

 

Mesto Levice

PP_Levice.jpgNázov projektu: Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu v Leviciach na výrobno-servisný priemyselný park

Čerpanie NFP: 7 549 867,6 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 122
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 153


Pripravená celková plocha: 21 932 m2

Prenajatá plocha: 7 127,9 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Levice

Investori:

 • Hadvičák, s.r.o. – medzinárodná nákladná cestná doprava
 • ROEZ, s.r.o. – komplexný dodávateľ prevádzkových súborov a investičných celkov s akcentom na strojnú technológiu v jadrovej, klasickej, vodnej energetike a petrochemickom priemysle

 

Mesto Levoča

PP_Levoca.jpgNázov projektu: Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh

Čerpanie NFP: 7 470 546,14 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 500
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 78

 

Pripravená plocha: 3 820 m2

Obsadenosť parku: 4 379 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Levoča 


Investori:

 • Helske, s. r. o. - výroba sadrokartónových dosiek a špeciálnych omietok
 • LEVOTEC s.r.o.


Mesto Bardejov
PP_Bardejov_200x130.JPGNázov projektu: Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Čerpanie NFP: 8 353 316,06 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 250
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 462

 

Pripravená plocha: 13 544,6 m2

Obsadenosť parku: 8 299,8 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Bardejov 


Investori:

 • DLK BJ, s.r.o. – výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
 • Ondrej Hudák, Kružlov – Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
 • ROMPA CZ s.r.o. - spracovanie plastov
 • TRIM LEADER, a.s - výrobou poťahov na sedačky pre automobilový priemysel


Obec Palárikovo
PP_Palarikovo_130x200.jpgNázov projektu: Priemyselný park Palárikovo

Čerpanie NFP: 4 901 876,93 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 240
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 200

 

Pripravená plocha: 139 449 m2

Obsadenosť parku: 133 733 m2

Typ parku: zelený

Podrobnejšie informácie a kontakt – Obecný úrad Palárikovo 


Investori:

 • OTOLIFT REALTY s.r.o. - výroba výťahov pre imobilných ľudí
 • ABADES s.r.o. - výrobu kvapalného oxidu uhličitého pre potreby v potravinárstve
 • A.X.AGROSLAVINVEST s.r.o. - priemyselné spracovanie obilia


 

Obec Krompachy
PP_Krompachy_200x130.jpgNázov projektu: Hnedý priemyselný park Krompachy

Čerpanie NFP: 6 605 840,89 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 122
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 0

 

Pripravená plocha: 6 765 m2

Obsadenosť parku: 20 236 m2  (vrátane infraštruktúry)

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Krompachy 


Investori:

 • BPS D&V s.r.o., - výroba plastových okien·   

Zefektívňovanie prístupov k žiadateľom o podporu z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast


Zefektívňovanie prístupov k žiadateľom o podporu z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA zorganizovali 19. júla 2012  školenie pre  zamestnancov Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a SIEA, ktoré sú sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. »»


Viac prostriedkov zo štrukturálnych fondov na obnovu verejného osvetlenia


Viac prostriedkov zo štrukturálnych fondov na obnovu verejného osvetlenia

Finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré boli uvoľnené po zrušení výzvy KaHR-21SP-1202 určenej pre podnikateľov, budú použité na projekty zamerané na modernizáciu verejného osvetlenia z výzvy KaHR-22VS-1001. K sume vyše 17,6 milióna € pribudne ďalších vyše 33 miliónov €. »»


Usmernenie č. 1 k výzve KaHR–113DM–1201


Usmernenie č. 1 k výzve KaHR–113DM–1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 23. mája 2012   Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR –113DM –1201. »»


Zrušenie výzvy KaHR-21SP-1202


Zrušenie výzvy KaHR-21SP-1202

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2012 Usmernenie č. 1, ktorým dochádza k zrušeniu výzvy KaHR-21SP-1202. »»


Výzva na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike


Výzva na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 23. 3. 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Žiadosti je možné predkladať do 25. 6. 2012. »»


Zrušenie výzvy KaHR-21SP-1201


Zrušenie výzvy KaHR-21SP-1201

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dňa 21. marca 2012 rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok KaHR-21SP-1201. »»


 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).