Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Termín na predkladanie žiadostí o NFP na projekty výskumu a vývoja bol predĺžený


Termín na predkladanie žiadostí o NFP na projekty výskumu a vývoja bol predĺžený

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 21.decembra 2012 Usmernenie č.2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR-13SP-1201. »»


Aktuálne harmonogramy výziev zo štrukturálnych fondov EÚ


Aktuálne harmonogramy výziev zo štrukturálnych fondov EÚ

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast aktualizovalo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2012 a zároveň zverejnilo harmonogram na rok 2013. »»


Zoznam schválených projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia


Zoznam schválených projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila zoznam 201 slovenských miest a obcí, ktoré si budú môcť v nasledujúcich rokoch zásadne zrekonštruovať verejné osvetlenie vďaka 36,4 miliónom € zo štrukturálnych fondov. »»


Navýšenie alokácie finančných prostriedkov na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101


Navýšenie alokácie finančných prostriedkov na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101

Alokácie finančných prostriedkov na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101bola navýšená na 18,5 mil. EUR. V rámci tejto výzvy sa uchádzajú o príspevok projekty súvisiace s inovatívnymi technológiami, ktoré umožnia zamestnať príslušníkov rómskej komunity. »»


Termín na predkladanie žiadostí o NFP na projekty výskumu a vývoja bol predĺžený


Termín na predkladanie žiadostí o NFP na projekty výskumu a vývoja bol predĺžený

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 23. 11. 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR – 13SP - 1201 zameranej na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Usmernením bol predĺžený termín na predkladanie žiadostí do 15. 1. 2013. »»


Stanovenie konečnej výšky alokácie na podporu obnovy a modernizácie verejného osvetlenia


Stanovenie konečnej výšky alokácie na podporu obnovy a modernizácie verejného osvetlenia

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast oznámilo zmenu  alokácie výzvy KaHR-22VS-1001 zameranej na modernizáciu verejného osvetlenia. Konečná alokácia na výzvu KaHR-22VS-1001 bola upravená na 36,4 mil. EUR. »»


OP KaHR sa podarilo úspešne navýšiť o 225 mil. Eur


OP KaHR sa podarilo úspešne navýšiť o 225 mil. Eur

MH SR sa na základe iniciatívy predsedu EK José Manuela Barossu v spolupráci s príslušnými rezortmi a členmi Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku úspešne podarilo dosiahnuť zvýšenie alokácie finančných prostriedkov OP KaHR o 225 mil. €. »»


Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na výskum a vývoj


Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na výskum a vývoj

SIEA pripravila v mesiacoch september a október štyri semináre pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na priemyselný výskum a  experimentálny vývoj. Prezentácia zo seminárov je k dispozícii tu. »»


K vyhodnoteniu žiadostí z výzvy KaHR-22VS-1001


K vyhodnoteniu žiadostí z výzvy KaHR-22VS-1001

Vzhľadom na množiace sa otázky týkajúce sa aktuálneho stavu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy KaHR-22VS-1001 zameranej na rekonštrukciu verejného osvetlenia,  Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje, že proces schvaľovania žiadostí je uzatvorený. »»


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1201


Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1201

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné semináre k výzve KaHR-13SP-1201zameranej na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Semináre sa uskutočnia do 1.10.2012 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a v Bratislave. »»


 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).