Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Aktuality

fb_logo

Usmernenie k vypĺňaniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu


Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu (Priebežnej a Záverečnej) a Následnej monitorovacej správy projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS s účinnosťou od 1.12.2014.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  vydala pre účely výziev, ktorých implementáciu má v gescii Sekcia štrukturálnych fondov EÚ SIEA „Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu (Priebežnej a Záverečnej) a Následnej monitorovacej správy projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS." Usmernenie je účinné odo dňa 1.12.2014.

 

Prílohy k Usmerneniu:

 

1. Výklad k tabuľke „Príspevok projektu k zamestnanosti“ MS projektu

2. Zadefinovanie povinnosti dokladovania deklarovanej hodnoty merateľného ukazovateľa ako povinnej prílohy k MS projektu

3. Čestné vyhlásenie deklarujúce splnenie povinností prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

5. Potvrdenie o evidencii uchádzačov o zamestnanie

 

Pri vypĺňaní Monitorovacích správ projektu má prijímateľ zároveň k dispozícii elektronický manuál verejného portálu ITMS, ktorý sa nachádza aj na webovom sídle www.itms.sk.

 
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).