Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / O SIEA / Ponuka práce podklady

fb_logo

Expert pre kontrolu verejného obstarávania (EŠIF)


 

Pracovný a mimopracovný pomer:   dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti

Pracovná oblasť:  verejná správa

Miesto výkonu práce:  Bratislava

Dátum nástupu:  ihneď

Kontaktná osoba:  Ing. Milan Pavlík (office@siea.gov.sk)

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie:  stredoškolské s maturitou

                                           vysokoškolské vzdelanie I.stupňa

                                           vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

Kvalifikačné predpoklady:  minimálne 3-ročná prax vo výkone verejného obstarávania

Zručnosti, schopnosti:

 • práca s PC, Microsoft Word, Exel, Outlook - pokročilý
 • výborné analytické a argumentačné schopnosti
 • dôslednosť, presnosť a samostatnosť
 • zodpovednosť a bezúhonnosť
ÚDAJE O PRACOVNOM MIESTE

Náplň práce:

 • kontrola súladu postupu prijímateľa s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a ďalších dokumentov najmä Systémom riadenia európskych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 v lehote stanovenej SORO, maximálne 20 pracovných dní od doručenia kompletnej dokumentácie verejného obstarávania,
 • vypracovanie záverov kontroly verejného obstarávania vo forme  „Návrhu správy z kontroly", „Správy z kontroly" podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o fonančnej kontrole a „Kontrolného zoznamu k finančnej kontrole vrejeného obstarávania" podľa metodiky CKO v písomnej a elektronickej podobe,
 • kontrola v súlade s pravidlom „štyroch očí", t.j. overenie a potvrdenie správnosti záverov kontroly verejného obstarávania,
 • kontrola zhody predmetu zákazky uvedeného v zmluve o NFP s opisom uvedeným v dokumentácii z verejného obstarávania,
 • príprava výzvy pre prijímateľa na na doplnenie dokumentácie predloženej na kontrolu, výzvy na odstránenie protiprávneho stavu, resp. odôvodnenie zvoleného postupu v prípade, ak v rámci výkonu kontroly identifikujú nedostatky r
 • návrh korekcií v zmysle Metodického pokynu CKO č.5 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku, alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania v platnom a účinnom znení,
 • operatívna spolupráca s osobami participujúcimi na kontrole verejného obstarávania na úrovni SORO,
 • príprava čiastkových podkladov a výstupov z kontroly pre operatívne potreby, pracovné rokovania a pod.,
 • ďalšie súvisiace činnosti v zmysle požiadavky SORO.

 

Záujemcovia o pozíciu zašlú motivačný list a profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku v termíne do 31.12.2017 na adresu SIEA alebo emailom na office@siea.gov.sk. V životopise uvedú súhlas so spracovaním, správou a archiváciou osobných údajov uvedených v životopise v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to pre účely ďalšieho spracovania a evidencie v databáze uchádzačov. Bez uvedeného súhlasu nebude uvedený životopis akceptovaný vo výberovom konaní.
 
 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).