Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Podporné programy / Energetické audity verejných budov / O projekte

fb_logo

Projekt Energetické audity verejných budov


 

Názov projektu:

Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti verejných budov


Operačný program:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Prioritná os 2: Energetika

Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky


Riadiaci orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR 


Miera spolufinancovania:

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF): 85% a ŠR: 15%


Kód projektu (ITMS):

25120220320


Trvanie projektu:

december 2013 – december 2015


Rozpočet projektu:

1 799 760,10 €


Miesto realizácie projektu:

Západné, Stredné a Východné Slovensko, miestom realizácie je celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.


Cieľ projektu:

Poskytnutie podporného nástroja na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti vo verejných budovách


Špecifické ciele:

1. Zlepšiť predpoklady pre optimalizáciu plánovaných opatrení na úsporu energie poskytnutím energetických auditov verejných budov.

2. Analýza potenciálu úspor energie vo verejných budovách za účelom optimalizácie využívania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a poskytovanie  energetických služieb.

 

Kontakt:

Ing. Peter Kovář

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

peter.kovar@siea.gov.sk 

 

opkahr_logo.jpgLogo_EU_bold_iba_EU.jpg

Plagát s informáciami o projekte
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).