Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvoSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo

Úvod / Hlavné menu / Bezplatné poradenstvo / Letáky

fb_logo

Uvažujete v bytovke o domovej kotolni?


Uvažujete v bytovke o domovej kotolni?

Ak nie ste spokojní so službami doterajšieho dodávateľa tepla zo systémov centralizovaného zásobovania a uvažujete o vybudovaní vlastnej domovej kotolne vo svojom bytovom dome, mali by ste zvážiť pre aj proti. »»


Ako vybrať tepelné čerpadlo - záloha (19.02. 14)


Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo vzduchu,  zeme alebo z vody. Tešia sa stále väčšiemu záujmu. Aj preto, že toto teplo je k dispozícii zadarmo a možno ho energeticky veľmi efektívne zhodnotiť. Ak zvažujete investíciu do tohto zariadenia, prečítajte si naše odporúčania v letáku Ako vybrať tepelné čerpadlo, ktorý sme pripravili v rámci bezplatného energetického poradensvta ŽIŤ ENERGIOU. »»


Ako vybrať tepelné čerpadlo


Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo vzduchu,  zeme alebo z vody. Tešia sa stále väčšiemu záujmu. Aj preto, že toto teplo je k dispozícii zadarmo a možno ho energeticky veľmi efektívne zhodnotiť. Ak zvažujete investíciu do tohto zariadenia, prečítajte si naše odporúčania v letáku Ako vybrať tepelné čerpadlo, ktorý sme pripravili v rámci bezplatného energetického poradensvta ŽIŤ ENERGIOU. »»


Výhody a obmedzenia zariadení na využívanie OZE podporovaných v rámci projektu Zelená domácnostiam


 Slnečné tepelné kolektory

Kedy áno:

 • Chcete znížiť svoje náklady na ohrev teplej vody, ktorú využíva viac osôb.
 • Máte možnosť zapojiť kolektory do existujúceho systému, alebo s nimi počítate v projekte novostavby.

Kedy nie:

 • Nemáte vyhovujúci priestor na umiestnenie technológie.
 • Orientácia plochy na osadenie kolektorov je nevhodná, napr. tienená stromami alebo budovami.
 • Medzi vhodnou plochou na umiestnenie kolektorov a ohrievačom teplej vody je veľká vzdialenosť.

Obmedzenia:

 • Nízka spotreba teplej vody znižuje efektívne využitie kolektorov a predlžuje návratnosť investície až za hranicu plánovanej životnosti zariadenia.Kotol na biomasu

Kedy áno:

 • Ak hľadáte ekologický, ekonomicky výhodný zdroj tepla.
 • Ak chcete zdroj s možnosťou automatickej prevádzky – platí pre kotly na pelety a drevnú štiepku.
 • Chcete vymeniť existujúci zdroj na fosílne palivá.
 • Potrebujete vyššiu teplotu vykurovacej vody, napr. pre radiátory.

Kedy nie:

 • Nemáte dosť priestoru pre zariadenie a skladovanie paliva.
 • Nemôžete zabezpečiť základnú obsluhu zariadenia, dodávku a dopĺňanie paliva, vynášanie nespálených zvyškov (prípadne likvidáciu popola).
 • Ak je v mieste spotreby navrhnutý nízkoteplotný vykurovací systém (podlahové alebo stenové vykurovanie), prevádzka zdroja zabezpečujúceho vyššiu teplotu by bola zbytočná.
 • Ak je na pozemku k dispozícii prípojka zemného plynu, treba zvážiť, čo je výhodnejšie.

Obmedzenia:

 • Nižší komfort obsluhy v porovnaní s plynovým kotlom, vyššie investičné náklady.
 • Pri hľadaní najnižšej ceny za palivo (obzvlášť drevné pelety) veľmi kolíše kvalita a výhrevnosť. Nekvalitné palivo sa prejaví vyššou spotrebou a zvýšenou náročnosťou na údržbu.
 • Pasívny / nízkoenergetický dom, môže mať nižšiu okamžitú potrebu tepla na vykurovanie, ako je dolná hranica regulácie výkonu kotla na biomasu, v takomto prípade je potrebné kombinovať aj kotol na drevné pelety s akumulačnou nádobou, čo môže predražiť investíciu a zvýšiť priestorové nároky.
Tepelné čerpadlo

Kedy áno:

 • Hľadáte moderný zdroj tepla s veľmi ekonomickou automatickou prevádzkou.
 • Požadujete bezobslužnú prevádzku, vysokú úroveň riadenia a jednoduchú inštaláciu.
 • Chcete znížiť náklady ak máte elektrické vykurovanie.
 • V dome je navrhnuté nízkoteplotné podlahové alebo stenové vykurovanie.

Kedy nie:

 • Ak dom nemá vymenené okná a nie je zateplený.
 • Ak nemáte možnosť umiestniť vonkajšiu jednotku tak, aby hlukom nerušila vás a okolie. A prípadne nemáte ani možnosť vybudovať zemný kolektor, alebo vrt.
 • Ak je na pozemku k dispozícií prípojka zemného plynu, treba zvážiť, čo je výhodnejšie.

Obmedzenia:

 • Vyššie investičné náklady. Potenciálne vysoké náklady na servis.

 

 

Fotovoltické panely

Kedy áno:

 • Hľadáte alternatívny zdroj elektrickej energie pre prevádzku spotrebičov, ohrev teplej vody, prípadne podporu vykurovania.
 • Prevádzkujete spotrebiče a zariadenia najmä cez deň.
 • Hľadáte spôsob, ako zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť svojej domácnosti. Fotovoltický systém s batériami funguje aj ako záložný zdroj - ochráni a zabezpečí pri výpadku napájania zo siete prevádzku spotrebičov, napríklad chladničky, PC alebo kamerového systému .

Kedy nie:

 • Orientácia plochy na osadenie panelov je nevhodná, prípadne je tienená stromami alebo budovami.
 • Nemáte na budove dostatočne veľkú plochu na osadenie panelov.

Obmedzenia:

 • Nutnosť prispôsobiť spotrebu domácnosti času produkcie elektriny. Vyrobenú energiu, ktorú nespotrebujete dodávate do distribučnej siete bezodplatne. Akumulácia získanej elektriny do akumulátorov je ešte stále investične náročná.
 • Pre prípadné úpravy a opravy je nevyhnutná odborná spôsobilosť, prípadné amatérske zásahy môžu byť životu nebezpečné.
 • Členitosť strešnej konštrukcie si vyžaduje špecifické, investične náročnejšie, riešenia.
Veterné turbíny

Kedy áno:

 • Hľadáte alternatívny, ekologický zdroj elektrickej energie pre prevádzku spotrebičov, ohrev teplej vody, prípadne podporu vykurovania.
 • Hľadáte zdroj s minimálnou zastavanou plochou.

Kedy nie:

 • Hlučnosť turbíny negatívne vplýva na okolie.
 • Lokalita nie je dostatočne veterná.
 • Nie je možné zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť od obydlí.

Obmedzenia:

 • Nutnosť získať stavebné povolenie a súvisiace vyjadrenia orgánov štátnej správy, predovšetkým posúdenie vplyvov na životné prostredie.
 • Stroboskopický efekt.
 • Vysoké investičné náklady / otázna návratnosť.
 • Odletujúci ľad (za určitých okolností). 

Zatepľovanie a výmena okien v bytových domoch


Prečo a do akej miery sa v bytových domoch oplatí investovať do zníženia tepelných strát? Aký postup zvoliť pri obnove obalových konštrukcií? Odpovede na tieto otázky, ako aj praktický prehľad  skladby systémov využívaných pri obnove budov spolu so vzorovými prepočtami prínosov obnovy nájdete v brožúre Zatepľovanie a výmena okien v bytových domoch, ktorú pripravili špecialisti SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. »»


 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).