Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúraSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvoSIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo
fb_logo

Vodná elektráreň Gabčíkovo zblízkaV októbri 2012 uplynie dvadsať rokov od spustenia prvého hydroagregátu vodnej elektrárne Gabčíkovo do prevádzky. Keďže vodné dielo stále nie je dobudované z maďarskej strany podľa pôvodného zámeru, elektráreň nemôže dodávať plánovanú cennejšiu špičkovú energiu v čase najväčšieho dopytu. Pracuje priebežne. V súčasnosti produkuje približne desatinu elektriny spotrebovanej na Slovensku.


SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_052.jpg

Celkové náklady na Vodné dielo Gabčíkovo, vrátane investícií do vodovodov, kanalizácií, úpravní vôd, čistiarní odpadových vôd pre okolité obce sa podľa odhadov vyšplhali na vyše 1,3 miliardy € (40 miliárd Sk). Hoci presné náklady možno len ťažko vyčísliť, podľa odborníkov, ktorí sa podieľali na dobudovaní vodného diela, sú už dávno splatené.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_064.jpg

Keď sa energetikov spýtate na životnosť zariadení vodných elektrární, hovoria o minimálne 50 rokoch pri dodržaní štandardnej údržby technológie.

 
 SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_087.jpg

Zmluva o výstavbe sústavy vodných diel  Gabčíkovo – Nagymaros bola podpísaná ešte v roku 1977. Náklady si mali deliť vtedajšie Československo a Maďarsko na polovicu.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_080.jpg
Dodnes sa hovorí o troch hlavných dôvodoch významnej medzinárodnej investície. Posilniť energetickú sebestačnosť výrobou zelenej energie.

 

 SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_081.jpg

 Zároveň sa malo zabrániť pravidelným záplavám, ktoré mali v danom regióne ničivé dôsledky najmä v rokoch 1954 a 1965.

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_092.jpg

 Nemenej dôležité bolo aj zlepšenie plavebnej cesty po Dunaji.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_091.jpg

Po tom, čo maďarská vláda v roku 1989 výstavbu prerušila a neskôr zmluvu aj jednostranne ukončila, bola namiesto stupňa v Dunakility a vyrovnávacej vodnej elektrárne v Nagymaros vybudovaná hať i elektráreň v Čunove. Dunaj bol teda prehradený iba na slovenskom území tak, aby sa voda mohla dostať na turbíny v Gabčíkove.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_096.jpg
Vodné dielo v Gabčíkove tvoria dve hlavné časti. Dve plavebné komory a plne automatizovaná prevádzka vodnej elektrárne. Ponad vodný stupeň vedie cestný most. Voda preteká z priehradnej zdrže (vpravo) cez turbíny a pokračuje cez odpadový kanál (vľavo) do Maďarska.


SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_055.jpg

V objekte elektrárne je nainštalovaných 8 hydrogenerátorov s výkonom po 90 MW, ktoré sú poháňané Kaplanovými turbínami.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_069.jpg

Pod generátormi elektriny je umiestnené  olejové hospodárstvo, prostredníctvom ktorého sú ovládané a  regulované turbíny.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_078.jpg

Vodný vír za turbínou.

 

 SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_074.jpg

Monitorovanie tlaku oleja.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_061.jpg

Hasiace prístroje sú v objekte veľmi dôležité

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_060.jpg

Na prevádzku technológie sa využíva aj stlačený vzduch.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_076.jpg
Zo šiestich hydroagregátov je výkon vyvedený cez zapuzdrené vývody a transformátory do rozvodne veľmi vysokého napätia.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_093.jpg

Z vonkajšej rozvodne veľmi vysokého napätia 400 kV sú vývody vyvedené aj do Maďarska.


SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_079.jpg

Portálový žeriav, ktorý slúži na údržbu vodného diela

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_097.jpg

Dve plavebné komory ročne bezplatne využije asi 19-tisíc plavidiel.

 

 SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_084.jpg

Rozmery každej z komôr sú 34 x 275 m s minimálnou hĺbkou vody 4,5 m.


SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_094.jpg

Plavidlá prekonávajú výškový rozdiel aj 23 m za 18 až 20 minút.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_082.jpg

Plavebné komory sú súčasťou medzinárodnej plavebnej cesty Rýn - Mohan – Dunaj, ktorá spája Severné more s Čiernym morom.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_089.jpg

V 2. polovici 20. storočia dno Dunaja poklesávalo. Po výstavbe vodných diel na Dunaji v Rakúsku bol chod splavenín a plavenín obmedzený a štrkopiesku pritekalo menej. K poklesu údajne prispelo aj enormné bagrovanie štrkopieskov. Bratislavské prístavy boli v čase nízkych prietokov „privysoko", lode do nich jednoducho nemohli vplávať. Priamo v prístavoch nebolo dno možné bagrovať. Navyše by zásah mohol ovplyvniť výdatnosť studní v okolí.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_088.jpg

Plánovaným vzdutím hladín výstavbou vodných diel Gabčíkovo a Nagymaros sa mali podstatne zlepšiť  plavebné pomery aj pod obcou Palkovičovo, kde vyúsťuje odpadný kanál z Gabčíkova. Pre chýbajúcu časť diela sú však od Palkovičova po Nagymaros počas časti roka podmienky pre plavbu nevyhovujúce.

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_090.jpg

Riadiaca centrála je umiestnená na tridsaťmetrovom pylóne.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_095.jpg

Maďarská strana odôvodňovala stopnutie projektu drastickými zásahmi do prirodzeného prostredia. Rozmanitosť druhov rýb zostala podľa monitorovania a analýz na slovenskej strane zachovaná. Ochranári však upozorňujú, že celkové množstvo rýb sa znížilo.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_098.jpg

Vodnú elektráreň Gabčíkovo s inštalovaným výkonom 746,54 MW vlastní  Vodohospodársky podnik, š.p.. Slovenské elektrárne ju prevádzkujú.

 

SIEA_MNO_VD_GABCIKOVO_051.jpg

Najväčšia vodná elektráreň na Slovensku mala pôvodne vyrobiť pri špičkovej prevádzke priemerne 2650 GWh za rok. Na internetovej stránke Slovenských elektrární, a.s., sa uvádza, že aktuálna priemerná ročná výroba predstavuje 2200 GWh.

 

Fotografie vznikli v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, prostredníctvom ktorého SIEA poskytuje bezplatné energetické poradenstvo. Záujemcovia o poradenstvo môžu požiadať o konzultácie na bezplatnej linke 0800 199 399, e-mailom alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Fotografie je možné použiť len so súhlasom SIEA a označením zdroja: SIEA/ERDF, www.zitnergiou.sk.


Súvisiace linky:

http://www.casopisstavebnictvi.cz/sustava-vodnych-diel-gabcikovo-nagymaros-po-sedmnacti-rokoch_N3322 
http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/gabcikovo 
 
 
© 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).