Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo

Úvod / Hlavné menu / Bezplatné poradenstvo / Verejný sektor

fb_logo

Bezplatné poradenstvo pre verejný sektor


Bezplatná linka 0800 199 399
v pracovných dňoch 8. - 15. h
Konzultácie v centrách
Trenčín » B. Bystrica »Košice
Utorok, Štvrtok: 12. - 15. h
Streda, Piatok: 8. - 12. h

Máte záujem o rady a odporúčania súvisiace s energeticky efektívnymi opatreniami a využívaním obnoviteľných zdrojov energie? Otázky týkajúce sa legislatívnych povinností, možnej podpory alebo samotnej realizácie takýchto projektov Vám zodpovedia odborní konzultanti SIEA v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

Legislatívne povinnosti

  - nové a obnovené nevýrobné budovy musia mať energetický certifikát

  Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

    - ak vlastníte alebo spravujete kotly, vykurovacie sústavy a klimatizačné systémy, musíte si ich nechať pravidelne skotrolovať. Za čo môžete a za čo nesmiete dostať pokutu?

     Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

     - ak distribuujete alebo spotrebúvate energiu, musíte dbať na energetickú efektívnosť a pravidelne poskytovať informácie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

     Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.17/2007 Z. z.

      

      Podporné programy, granty a dotácie

      Štrukturálne fondy EÚ - Regionálny operačný program

      Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov

      Štrukturálne fondy EÚ - Operačný program Životné prostredie

      Znižovanie emisií skleníkových plynov a základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla

      Štrukturálne fondy EÚ - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

      Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného osvetlenia

      MUNSEFF

      Úverová linka na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí na Slovensku

      EKOFOND

      Program 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu

      Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

      Program 03 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel

      Program 04 Zavádzanie progresívnych technológií na báze zemného plynu

      Program 05 Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave

      SIEA administruje nasledujúce podporné mechanizmy určené pre verejný sektor:

      Blokový grant Modernizácia verejného osvetlenia

      Pilotný projekt Energetická efektívnosť vo verejných budovách

      Prečítajte si

      letak_Dolne_Vestenice_120.jpgModernizácia verejného osvetlenia v Dolných Vesteniciach
      Po tom, čo v obci Dolné Vestenice vymenili staré pouličné svietidlá za nové, úspornejšie a inštalovali reguláciu intenzity osvetlenia, spotreba energie na prevádzku verejného osvetleniaza 12 mesiacov klesla takmer o štvrtinu v porovnaní s priemernou spotrebou za dve rovnako dlhé obdobia ...

       

      letak_Myto_120.jpgModernizácia verejného osvetlenia v Mýte pod Ďumbierom
      V stredoslovenskej obci Mýto pod Ďumbierom dokončili modernizáciu verejného osvetlenia v novembri 2009. Po prvých deviatich mesiacoch prevádzky v roku 2010 si mohla obec s 536 obyvateľmi povedať, že spotreba klesla takmer o tretinu v porovnaní s priemernou spotrebou za deväť mesiacov...

       

      obalka_Kobyly_120.jpgModernizácia verejného osvetlenia v Kobylách 

      Vo východoslovenskej obci Kobyly, cez ktorú vedie frekventovaná cesta spájajúca Bardejov s Prešovom, sa rozhodli v roku 2008 zrekonštruovať verejné osvetlenie. Pre zhruba 850 obyvateľov obce vtedy slúžilo pôvodných 74 svietidiel inštalovaných v roku 1975.

       

      letak.jpg

      Zatepľovanie a výmena okien v administratívnych budovách

      Prečo sa oplatí investovať do zníženia tepelných strát? Čo ovplyvňuje veľkosť tepelných strát? Ako dosiahnuť najvyššie úspory tepla? Aký postup zvoliť pri obnove obalových konštrukcií? Zateplené. A čo ďalej? Z čoho sa skladajú systémy využívané pri obnove budov? Ako sa zmenia tepelnotechnické parametre po zateplení?
      Galéria zrealizovaných podprojektov v rámci blokového grantu „Modernizácia verejného osvetlenia"

      Investície do bezpečného verejného osvetlenia sa vracajú pomaly 

      Galéria obnovených objektov v rámci projektu "Energetická efektívnosť vo verejných budovách"

      Aké sú skúsenosti s využívaním tepelného čerpadla v škole v Kalnej nad Hronom

       
      Realizované podujatia

      K dispozícii sú prezentácie z jednotlivých seminárov:

      Informačné podujatia Monitorovanie - prvý krok k energetickej efektívnosti - február 2014, Trenčín. Banská Bystrica, Košice
      Konferencie Energetická efektívnosť - vec verejná - máj 2012, Dudince

      Seminár Monitorovanie - prvý krok k energetickej efektívnosti - december 2012, Bratislava

      Okrúhly stôl Energetické služby pre verejný sektor - máj 2011, PRO REGION, Banská Bystrica

      Seminár Obnoviteľné zdroje energie - potenciál a obmedzenia - jún 2010, Galanta

      Semináre Energia pre obce a mestá -  máj, jún 2010 - Banská Bystrica, Trnava, Košice
       
      © 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
      webdesign a redakčný systém