Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo

Úvod / Hlavné menu / Bezplatné poradenstvo / Podnikatelia

fb_logo

Bezplatné poradenstvo pre podnikateľov


Bezplatná linka 0800 199 399
v pracovných dňoch 8. - 15. h
Konzultácie v centrách
Trenčín » B. Bystrica » Košice
Utorok, Štvrtok: 12. - 15. h
Streda, Piatok: 8. - 12. h

Máte záujem o rady a odporúčania súvisiace s energeticky efektívnymi opatreniami a využívaním obnoviteľných zdrojov energie? Otázky týkajúce sa legislatívnych povinností, možnej podpory alebo samotnej realizácie takýchto projektov Vám zodpovedia odborní konzultanti SIEA v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

Legislatívne povinnosti

- Ak Vaša spoločnosť podniká v priemysle a pôdohospodárstve a má celoročnú spotrebu energie presahujúcu zákonom stanovený limit, mala do konca roku 2011, pri väčších odberateľoch do konca roka 2013, absolvovať energetický audit

Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.17/2007 Z. z.

- Vaše alebo Vami spravované nové a obnovené budovy musia mať energetický certifikát

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z.z.

- Ak vlastníte alebo spravujete kotly, vykurovacie sústavy a klimatizačné systémy, musíte si ich nechať pravidelne skotrolovať. Za čo môžete a za čo nesmiete dostať pokutu?

Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

- Ak distribuujete alebo spotrebúvate energiu, musíte dbať na energetickú efektívnosť a pravidelne poskytovať informácie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.17/2007 Z. z.

Podporné programy, granty a dotácie

Štrukturálne fondy EÚ - Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Opatrenie 2. 1 zamerané na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie


Zelená inováciám v priemysle 
Nenávratný finančný príspevok z Nórskeho finačného mechanizmu na tvorbu zelených pracovných miest pri produkovaní a  spracovávaní biomasy a výrobe energie

Poradenstvo

Bezplatné energetické poradenstvo v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU
Environmentálne poradenské služby pre malé a stredné podniky

Realizované podujatia

K dispozícii sú prezentácie z jednotlivých seminárov a konferencií.
Konferencie Energetický audit v praxi - november 2011, Tatranská Lomnica

Konferencia priemyselných energetikov - október 2011, Žilina

Semináre Energetika - odborná spôsobilosť v paragrafoch - pre študentov TUKE
Konferencia Biomasa a jej využitie v centrálnej dodávke tepla - november 2010, Bardejovské kúpele
Seminár o podmienkach pre malých producentov elektriny z fotovoltiky - september 2010 - Trenčín, ELO SYS

Seminár Obnoviteľné zdroje energie - potenciál a obmedzenia - jún 2010, Galanta

Seminár Fenomén energetického neba - fotovoltika - september 2009, Trenčín, ELO SYS
 
© 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém