Skoč na obsah Skoč na menu
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra - Bezplatné<br/>poradenstvo

Úvod / Hlavné menu / Bezplatné poradenstvo / Domácnosti

fb_logo

Bezplatné poradenstvo pre domácnosti

 

Plánujete investovať do nových energetických technológií alebo obnoviť Váš bytový dom a chýbajú Vám financie? Preštudujte si prehľad podporných programov a fondov, v rámci ktorých môžete čerpať zvýhodnené úvery alebo požiadať o dotácie.

Bezplatná linka 0800 199 399
v pracovných dňoch v čase 8.00 h - 15.00 h

Konzultácie v centrách
Bratislava
Pondelok - piatok: 9:00 h - 15.00 h
Trenčín » B. Bystrica » Košice
Utorok, štvrtok: 12.00 h - 15.00 h
Streda, piatok: 8.00 h - 12.00 h

Súvisiace
» Užitočné informácie zo seminárov S energiou efektívne v bytových domoch
» Energiu z obnoviteľných zdrojov plánuje využívať každá tretia domácnosť na Slovensku
» Chcú Slováci šetriť energiou?

Nie sú Vám ľahostajné účty za energie? Chcete využívať obnoviteľné zdroje energie alebo uvažujete o kúpe nových úspornejších  spotrebičov? Odborní konzultanti v našich centrách ŽIŤ ENERGIOU Vám poradia, aké opatrenia podniknúť a ako si vybrať najvhodnejšie a čo najefektívnejšie zariadenia.
Legislatívne povinnosti

- Vaše alebo Vami spravované nové a obnovené budovy musia mať energetický certifikát

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z.z.

- Ak vlastníte alebo spravujete kotly, vykurovacie sústavy a klimatizačné systémy, musíte si ich nechať pravidelne skotrolovať. Za čo môžete a za čo nesmiete dostať pokutu?

Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

 

Podporné programy

Zvýhodnené úvery na obnovu bytových domov

Žiadosti o zvýhodnené úvery na zatepľovanie bytových domov v mestských oblastiach z projektu JESSICA administruje Štátny fond rozvoja bývania. Žiadosti je možné podávať  do 31. októbra 2015 na mestské úrady v sídle okresu.

Dotácie na odstránenie systémových porúch v bytových domoch

Dotácie poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, žiadosti sa podávajú prostredníctvom miestne príslušných stavebných úradov

SLOVSEFF II

Úverová linka na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku.  (Program bol ukončený.)
MUNSEFF 

Úverová linka na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí na Slovensku

Štátne dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu pre domácnosti

Žiadosti o dotácie bolo možné podať prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry do konca novembra 2011, dotácie poskytuje Ministerstvo hospodárstva SR.

 

Prečítajte si:

 Zatepľovletak_bd.jpganie a výmena okien v bytových domoch

Prečo sa oplatí investovať do zníženia tepelných strát? Čo ovplyvňuje veľkosť tepelných strát? Ako dosiahnuť najvyššie úspory tepla? Zateplené. A čo ďalej? Z čoho sa skladajú systémy využívané pri obnove budov? Ako sa zmenia tepelnotechnické parametre po zateplení?

 

zateplovanie_rodinne_domy_web.jpgZatepľovanie a výmena okien v rodinných domoch

Čo ukáže termokamera? Aký postup zvoliť pri obnove obalových konštrukcií? Aké úspory priniesla obnova. Na čo slúži energetický certifikát? Kde získať podporu na obnovu rodinných domov. 10 krokov ku kvalitnej obnove rodinného domu.

 

 vizual_hp_vob.pngEnergetický "komplic" pri významnej obnove budov
Podrobnejšie informácie možnostiach, ako zvyšovať kvalitu pri významnej obnove budov nájdu vlastníci a nájomcovia nehnuteľností, zástupcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov aj na portáli Energetický "komplic", ktorý SIEA pripravila v rámci medzinárodného projektu REQUEST.

 

schema_TUV_520.jpgRozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domoch

Čo komplikuje rozpočítavanie nákladov za teplo na byt? Čo by malo obsahovať vyúčtovanie? Ako sa zorientovať v údajoch o vykurovaní domu a v rozpočítaní spotrebovaného tepla za byt? Ako sa rozpočítava teplo na prípravu teplej vody? Ako sa vyznať v jeho vyúčtovaní?

 

MNO_SIEA_02_004_.jpgVyregulovaná vykurovacia sústava môže znížiť plytvanie teplom 

Máte zateplený bytový dom? Inštalovali vám domovú kotolňu či odovzdávaciu stanicu tepla? Vymenili ste v bytoch okná alebo niektoré vykurovacie telesá aj s termoregulačnými ventilmi? Aj to sú dôvody na to, aby ste si nechali skontrolovať, či je vykurovacia sústava vo vašom bytovom dome správne hydraulicky vyregulovaná.

 

domova_kotolna_1A.jpgUvažujete o domovej kotolni? 

Ak nie ste spokojní so službami doterajšieho dodávateľa tepla zo systémov centrálneho zásobovania a uvažujete o vybudovaní vlastnej domovej kotolne vo svojom bytovom dome, mali by ste zvážiť pre aj proti.

 

 

kotolna_bytovy_dom_20102013_.jpgAké údaje do monitorovacieho systému zasielajú bytové domy s vlastnými kotolňami
Bytové domy s vlastnými kotolňami majú zasielať do Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti údaje o ročnej spotrebe energie na výrobu tepla a teplej vody a príslušných nákladoch. Správcovia, ktorí svoje budovy nenahlásili do konca apríla 2015, majú možnosť dodatočne vyplniť formulár pre bytové domy s vlastnou kotolňou.

 

dom.jpgAko vybrať slnečný kolektor

Prečo využívať slnečné žiarenie? Aké sú podmienky na Slovensku. Čo ovplyvňuje ročný energetický zisk? Z čoho sa skladá solárny systém. Druhy slnečných olektorov. Využitie solárnych kolektorov. Ako zistiť, či sa inštalácia systému oplatí. Modelový príklad výpočtu výšky úspor.

 

 

Solárny systém v rodinnom dome v Banskej Štiavnici

Príklad výpočtu návratnosti investície na základe odsledovaných údajov o spotrebe v konkrétnej domácnosti, ktorá využila štátnu dotáciu pri inštalácii kolektorov v staršom rodinom dome v Banskej Štiavnici.

 

 

dudince_1.JPGSolárny systém v bytovom dome v Dudinciach

Príklad výpočtu návratnosti investície na základe odsledovaných údajov o spotrebe v konkrétnom bytovom dome v Banskej Bystrici, ktorý využil štátnu dotáciu pri inštalácii kolektorov.

 

 

 

Solárny systém v bytovom dome v Banskej Bystrici

Príklad výpočtu návratnosti investície na základe odsledovaných údajov o spotrebe v konkrétnom bytovom dome v Banskej Bystrici, ktorý využil štátnu dotáciu pri inštalácii kolektorov.

 

 

 

vykur_system_brozura_popisky.jpgAko vybrať kotol na biomasu

 

Pelety, brikety alebo kusové drevo? Ako postupovať pri výbere kotla na biomasu? Z čoho sa skladá vykurovací systém? Kotol na spaľovanie peliet. Kotol na splyňovanie dreva. Náklady na vykurovanie jednotlivými druhmi palív.

 

 

krupina_01_S.jpg

Kotol na biomasu v rodinnom dome v Krupine

Príklad výpočtu návratnosti investície na základe odsledovaných údajov o spotrebe v konkrétnom rodinnom dome v Krupine, ktorý využil štátnu dotáciu.

 
 
© 2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).